آواتارهای سبک Metaverse اکنون در مایکروسافت تیمز در دسترس هستندمایکروسافت اعلام کرده است که آواتارهای متحرک اکنون در پیش نمایش برای آن در دسترس هستند تیم ها پلت فرم همکاری

از طریق برنامه آواتارها در فروشگاه برنامه مایکروسافت تیمز، اعضای برنامه دسترسی فنی اکنون می توانند حداکثر سه آواتار را برای استفاده در جلسات طراحی کنند و از میان مجموعه ای از حرکات واکنشی انتخاب کنند.منبع