آیا از Copilot ویندوز 11 خسته شده اید؟ پس از این نشت که نشان می دهد هوش مصنوعی را می توان در File Explorer قرار داد، خوشتان نمی آیدویندوز 11 ممکن است به زودی شاهد ورود Copilot به File Explorer یا به عبارت دیگر پوشه‌های روی دسکتاپ باشد که برای تعامل روزانه با فایل‌ها استفاده می‌کنید.

تئوری این است که مایکروسافت می‌تواند بر اساس خط کدی که توسط افشاگری در X (توئیتر سابق) کشف شده است، برنامه‌ریزی کند تا هوش مصنوعی Copilot را به این پوشه‌ها بیاورد.

منبع