آیا به ویندوز روی رایانه شخصی قدیمی نیاز دارید؟ Tiny10 جدید وارد شد (کامل با امنیت شدیدتر)نسخه جدیدی از نصب ویندوز 10 بدون نسخه در دسترس قرار گرفته است و ممکن است برای کسانی که از رایانه های شخصی کم مصرف استفاده می کنند و نمی توانند سیستم عامل را روی رایانه خود دریافت کنند، مناسب باشد.

ظاهراً این آخرین تجسم Tiny10 خواهد بود که به نفع Tiny11 اخیراً راه‌اندازی شده کنار گذاشته می‌شود، دومی همان ایده است – نصب کوچکی از ویندوز 11 (از این رو نام آن است).

بیشتر ببین

منبع