آیا نوشیدن قهوه می‌تواند از کوید-۱۹ جلوگیری کند؟

به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، گروهی از رهبر به رهبری پروفسور نیکولای کوهنرت (Nikolai Kuhnert) از دانشگاه جاکوبز آلمان، به طور تجربی در آزمایشگاه نشان دهنده ترکیب شیمیایی «۵-کافئوایلکینیک اسید» (۵-caffeoylquinic) با نام تجاری اسید کلروژنیک (chlorogenic acid) که در قهوه یافت می‌شود، از برقراری ارتباط بین سارسکوو-2 ویروس و دریافت ACE-2 که محل اتصال بر روی سلول انسانی است، جلوگیری می‌کند.

یک فنجان قهوه معمولی در محیط آزمایشگاهی که دقیقاً 200 میلی‌لیتر لیوان آن حدود 100 میلی‌لیتر گرم اسید کلروژنیک است. آزمایش‌ها نشان داد که اسید کلروژنیک در این مورد به اندازه‌ای بالاست که از چسبیدن سنبله به گیرنده ACE-2 جلوگیری می‌کند و در نتیجه پروسه انجام دادن به بیماری را نیز می‌کند. برای اثبات این روند در عمل نیز انجام می شود، تحقیقات بیشتر مورد نیاز است.

این شیمیدان افزود: بسیاری از مردم قهوه می‌نوشند و قهوه فواید نیز می‌توانند به خوبی اثبات شوند. به عنوان مثال، افرادی که به طور منظم قهوه می‌نوشند، از نوع دوم رنج می‌برند.

انتهای پیاممنبع

به عنوان گام بعدی، آن‌ها ‌قصد یافته‌های مربوط به ارتباط میان قهوه‌ای و ویروس‌ها را در اختیار جامعه تحقیقاتی را بر عهده دارند.

علاوه بر این برای تعیین مدت زمان ماندگاری اثر مهارکننده اسید کلروژنیک باید مطالعات بیشتری انجام شود. کوهنرت می‌گوید: به عنوان یک شیمیدان، نمی‌توانیم به این سوال عمل کنم که آیا می‌توان واقعاً نوشیدنی را به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای محافظت در برابر مقابله با کوید-۱۹ عمل کند یا خیر. اما می‌گویم که این امر محتمل است.

بخوان  تلسکوپی جدید ناسا ۱۰۰۰ برابر از هابل سریعتر است

آیا مصرف یک فنجان قهوه می‌تواند راه‌حلی برای جلوگیری از فرد در برابر درمان گیاهی داشته باشد؟ این موضوع هنوز در عمل ثابت نشده است، اما بر اساس تحقیقات بیوشیمیایی بسیار محتمل به نظر می‌رسد.

نیکولای کوهن می‌گوید: مطالعات اپیدمیولوژیک می‌تواند تعیین کند که آیا می‌توان بیشتر به بیماری‌های قهوه‌ای که می‌خورد می‌نوشند.

این تیم به تازگی شرحی از این روش را مجله “Food & Function” منتشر کرده است.