آیا هنر نجات‌بخش است؟ – ايسنا

این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌ها از دیگران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند و از آن‌ها بهره ببرند. چنین ویژگی را می‌توان با استفاده از «پاسخگویی زیبایی شناختی»، مرتبط با شناخت و پاسخگویی افراد به اصول زیبایی شناختی دانست.

MacKenzie Trupp، نویسنده اول این مطالعه از دانشگاه وین می‌گوید: «مشاهده هنر آنلاین بی‌انتها و منبع به فرد برای دستیابی انسان به لذت و معناست.»

در این پژوهش، ۲۴۰ شرکت کننده مجموعه نقاشی‌های نیلوفرهای آبی (نیلوفرهای آبی) اثر کلود مونه را از Google Arts and Culture مشاهده کردند. پس از آن، شرکت‌کننده‌های این مطالعه، با یک پرسشنامه، در مورد وضعیت ذهنی خود، میزان لذت و شادکامی که هنگام تماشای تصاویر احساس می‌کردند و همچنین شواهدی حاکی از این که به چه میزان این تجربه را معنادار می‌کردند، ارائه شد. . نتایج، حاکی از بهبود قابل توجهی در خلق و خوی مشاهده‌کننده‌ها و کاهش مصرف آن‌ها پس از چند دقیقه تماشای این آثار هنری بود.

در این خصوص، اخیراً به یک تیم تحقیقاتی بین‌المللی متشکل از دانشگاه وین، موسسه Max Planck مرتبط با روانشناسی زبان در Nijmegen و موسسه Max Planck زیبایی شناسی تجربی در فرانکفورت تصمیم گرفته شده است که این پرسش را بررسی و نتایج حاصل از آن را منتشر می‌کند.

در این باره، ادوارد آ توضیح می‌دهد: «پاسخگویی زیبایی شناختی»، واکنش مردم به محرک‌های زیبایی شناختی متفاوت، مانند هنر و طبیعت را می‌کند. این مطالعه، نشان داد که افراد با شناخت بیشتر از هنر و گیاهی از سطح بالاتری از پاسخ زیبایی شناختی، از تماشای هنرآنلاین بیشتر می‌برند و احتمال می‌رود آن‌ها در تجربه هنری از معنابخشی خود باشند.

بخوان  فیلم حیرت‌انگیز لحظه عبور ماه از مقابل خورشید

آیا هنر نجات‌بخش است؟

انتهای پیاممنبع

مارتین هایدگر، فیلسوف نامدار آلمانی قرن بیستم، در رساله معروف خود با عنوان «سرآغاز اثر هنری»، به بررسی ذات هنر می‌پردازد و ماهیت هنر را بر اساس مفاهیم هستی و حقیقت بررسی می‌کند. او همچنین مباحث کار و حقیقت، حقیقت و هنر، سرآغاز کار هنری، حقیقت به مثابه ناپوشیدگی و تحقق حقیقت در کار هنری و ماهیت هنر را در این اثر فاخر با تفکر فیلسوفانه خود تفسیر می‌کند. به زعم هایدگر، هنر در معنایی وجودی، انکشاف حقیقت و حقیقت، ظهور و انکشاف وجود است. در نظر او، هر هنری در ذات خود شعر است و شعر وسعتی به بلندای زبان دارد.

ایسنا/اصفهان در پژوهشی نوین، مشاهده هنر آنلاین بر روی انسان مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه مجموعه نقاشی‌های معروف کلود مونه با عنوان «نیلوفرهای آبی» به‌صورت آنلاین به نمایش گذاشته شده و نتایج حاصل از آن به این پرسش است که «آیا می‌توان گفت هنر را به صورت آنلاین مشاهده کنید، نشاط بخش و معناساز خواهد بود یا خیر؟» ، پاسخ داد.

می‌گفت، در این زمانه عسرت که انسان با بهره‌گیری از فناوری مدرن، انسانیتش در حد سیطره بر طبیعت تنزل یافته، مارتین هایدگر، هنر را تنها راه نجات بشر و رهایی برای خروج از بحران مدرنیته معرفی می‌کند. به عبارتی، هنر به معنایی کاملاً متفاوت و نامتعارف، نقش و جایگاه ویژه‌ای در تفکر این فیلسوف آلمانی دارد. در اندیشه او، آثار هنری صرفاً نمایش‌دهنده وضعیت موجود هستند، اما آن‌ها جامعه مشترک را به تصویر می‌کشند و هر بار که یک اثر هنری جدید به فرهنگی اضافه می‌شود، معنای وجودی آن به‌طور غیرقابل تغییر می‌کند.

بخوان  جالب‌ترین اکتشافاتی که در ایستگاه فضایی بین‌المللی رخ داد

اکنون در پژوهشی نوین، خبر از تأثیر مثبت هنر بر روی انسان، حتی به شکل آنلاین و امروزی آن را می‌دهند. شاید چنین نوینی نسبت به هنر، مربوط به آن بخشی از فناوری باشد که این روزها کمتر به آن پرداخته شود. بخشی که نه تنها انسان را از ذات و منشاء هستی دور نمی‌کند، بلکه سعی در پیوند او با سرآغاز هستی دارد.

در واقع، برای کسی که پوشیده شده است، تأثیر مثبتی بر هنر بر انسان دارد، اما سوالی که در این رابطه ذهن انسان را به خود معطوف می کند، این است که آیا زمانی که انسان به یک نقاشی یا اثر هنری بر روی صفحه دیجیتال و الکترونیکی نگاه می کند، باز می شود. هم می گفت که هنر به شکل دیجیتالی آن، نشاط و مفهوم ساز خواهد بود یا خیر؟

به گزارش ایسنا و به نقل از نوروساینس نیوز، بر اساس یک مطالعه جدید، مشاهده هنرآنلاین برای انسان می‌تواند به مانند یک منبع نشاط و معناساز ساده عمل کند و به بیانی حال او را خوب کند.

این مطالعه توسط پروژه EU Horizon ART*IS تامین مالی شده است و اکنون نتایج آن به صورت یک مقاله با دسترسی آزاد در ژورنال کامپیوتر در رفتار انسان منتشر شده است.

یافته‌های این مطالعه به‌ویژه برای افرادی که قادر به بازدید از موزه‌ها هستند، مانند کسانی هستند که مشکلی برای سلامتی مفید و مفید هستند. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهند که نمایشگاه‌های هنری تجربی و تجربیات آنلاین مشابه با آگاهی از تفاوت‌های فردی در پاسخگویی زیبایی‌شناختی طراحی می‌شوند. بنابراین، این مطالعه بینش و ویژگی‌های نوین را در خصوص مزایا و محدودیت‌های هنر در رسانه‌های دیجیتال گسترش می‌دهد و افق تازه‌ای را در جهت بهبود و پیشرفت هنرآنلاین می‌گشاید.

بخوان  طناب، پل دانش آموزان برای عبور از رودخانه! + فیلم