ابرموشک ماه ناسا روز جمعه به سکوی پرتاب بازمی‌گرداند

موشک آرتمیس ۱ ناسا در روز جمعه پیش از ماموریت تاریخی خود در ماه، سفر دیگری به سوی سکوی پرتاب خواهد داشت.

موشک آرتمیس ۱ ماه ناسا در مسیر بازگشت مجدد به سکوی پرتاب در روز جمعه است تا به زودی پرتاب خود را به سوی ماه را از سر بگیرید.

ناسا افزود که مهندسان باتری‌های بخش پیشرانه برودتی موشک (ICPS) جایگزین کرده‌اند. بررسی‌های مطمئن‌بخش نهایی نیز بر روی پیشرانه موقت برودتی موشک که مرحله دوم موشک و کپسول اوریون را به سمت ماه می‌راند نیز انجام شد.

انتهای پیاممنبع

آژانس فضایی ناسا جستجو خواهد کرد تا ماموریت آرتمیس ۱ را در روز ۱۴ نوامبر(۲۳ آبان) ‌ در ساعت ۱۲:۰۷ صبح به وقت منطقه زمانی شرقی(۰۷:۳۷ به وقت تهران) به فضای پرتاب کند.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، موشک سامانه پرتاب فضایی و کپسول اوریون در روز جمعه به سکوی پرتاب ۳۹B در مرکز فضای کندی ناسا در فلوریدا بازخواهند گشت. این سفر چهار مایلی(۶.۴ کیلومتری) در ساعت ۱۲:۰۱ بامداد به وقت منطقه زمانی شرقی(۰۷:۳۱) آغاز خواهد شد. ناسا می‌افزاید که تعمیرات جزئی شناسایی شده از طریق بازرسی‌های دقیق به طور عمده در موشک سامانه پرتاب فضای پیش از رسیدن به پنجره در پرتاب بعدی تکمیل می‌شود.

هنوز هم سیستمی وجود دارد که مهندسان به کار بر روی آنها ادامه می‌دهند، از جمله جایگزین‌های باتری‌ها در مرحله و بخش بالایی موشک. ناسا نوشت، آزمایش سیستم خاتمه پرواز، که برای از بین بردن موشک سامانه پرتاب فضایی در صورت بروز مشکل در حین پرتاب طراحی نیز هفته آینده پس از بازگشت این موشک به سکوی پرتاب از سر گرفته می‌شود.

بخوان  برنامه چینی ها برای ساخت یک بیمارستان فضایی

پس از بازگشت این موشک به مرکز مونتاژ ناسا برای آخرین بار در تاریخ 26 سپتامبر برای پناه گرفتن در برابر طوفان ایان، مهندسان ناسا در آزمایشات تکمیلی و تعمیر این موشک بوده اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، موشک سامانه پرتاب فضایی(SLS) پیش از زمان برنامه ریزی برای پرتاب در روز ۱۴ نوامبر(۲۳ آبان)، بر روی سکوی پرتاب قرار خواهد گرفت.

آرتمیس ۱ اولین ماموریت برای موشک عظیم سامانه پرتاب فضایی ناسا و دومین ماموریت برای کپسول فضای اوریون(Orion) است که به مدار ماه پرتاب خواهد شد. این موشک به دنبال جستجوهای ناموفق قبلی برای پرتاب سه بار دیگر نیز به ساخت مونتاژ وسایل نقلیه ناسا(VAB) بازگردانده شده بود. دو نوبت از آن‌ها در ماه آوریل و ژوئیه پس از آزمایش‌های سوخت‌رسانی انجام شد و یک نوبت از آن در ماه سپتامبر برای پناه گرفتن در برابر طوفان انجام شد.