اتحاد سه کودک برای نجات سگ از دست مار + فیلم

در این ویدئو مشاهده می‌شود در حالی که پسر بزرگتر تلاش می‌کند تا سر مار را در دست بگیرد دو کودک دیگر با کشیدن مار و بازکردن حلقه آن، امکان فرار سر را مهیا می‌کنند. این ویدئو پسر بزرگتر با یک شی آهنی به سر مار زده و کودک دیگر با گرفتن دم مار و باز کردن حلقه سگ را فراری می‌دهند. مار که در مقابل سه کودک، چاره‌ای جزء تسلیم ندارد سگ را رها کرده می‌کند. در این ویدئو سگ خانگی که به نظر می‌رسد آسیبی ندیده پس از رها شدن از حلقه سهمگین مار پا به فرار می‌گذارد.


بیشتر بخوانید


این ویدئو ابتدا در تویئتر منتشر شد. این ویدئو از زمان انتشار توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرده و تاکنون نزدیک به ۲۰ میلیون بیننده داشته است. انتشار این ویدئو با واکنش کاربران همراه شد و بسیاری شجاعت این سه کودک در نجات سگ از دست مار را مورد تمجید قرار دادند. یکی از کاربران در کامنتی نوشت: «آفرین به این کودکان شجاع.»منبع

ویدئویی که در آن سه کودک با کمک یکدیگر یک سگ را از دست مار پیتون نجات می‌دهند به ویدئویی داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. در این ویدئو در حالی که این مار پیتون به دور بدن سگ حلقه زده است این سه کودک موفق می‌شوند سگ را نجات دهند. این اتفاق در یکی از مناطق شرق آسیا رخ داد.

بخوان  شورت های یوتیوب به بزرگترین صفحه نمایش خانه شما حمله می کند