ارتقاء بزرگ هوش مصنوعی مایکروسافت برای بینگ مجهز به ChatGPT، آن را کمتر احمقانه می کند

از طريق نیووین (در برگه جدید باز می شود)منبع

همانطور که مایکروسافت در a پست وبلاگ (در برگه جدید باز می شود)، هوش مصنوعی Bing اکنون هنگامی که یک جلسه مکالمه را به یک پایان ناگهانی (و غیر دوستانه) می رساند، موارد کمتری را متحمل می شود. این به موقعیت‌هایی مربوط می‌شود که با برخی از پیام‌ها رخ می‌دهد که باعث می‌شود بینگ فقط چت را ببندد و چیزی بگوید که زمان تغییر موضوع است یا ترجیح می‌دهد به گفتگو ادامه ندهد.