استفاده از اطلاعات از گرانشی برای کشف اسر «ماده تاریک»

انتهای پیاممنبع

بین‌المللی از ستاره‌شناسان، روشی برای استفاده بیشتر در مورد مواد غذایی تاریک که در آن از گرانشی استفاده می‌شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیجیتال ترندز، زمانی که دو جرم بسیار بزرگ با هم برخورد می‌کنند، مانند زمانی که دو سیاه‌چاله با هم ادغام می‌شوند، نیروها می‌توانند فضا را حفظ کنند و به نام «امواج گرانشی» را به وجود بیاورند. این نورگرانشی را می‌توان حتی از میلیون‌ها سال دورتر شناسایی کرد و آن‌ها را به عنوان راهی برای دست‌داده‌ها در مورد رویدادهای رخداد در نقاط دورتر استفاده کرد. اکنون یک گروه بین‌المللی از ستاره‌شناسان، روشی را برای کار بردن گرانشی در مطالعه پدیده مرموز «ماده تاریک» ارائه کرده است.

شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند که می‌توان یک روش را برای مطالعه در مورد ماده تاریک انجام داد. ظرفیت سازهای گرانشی در حال حاضر به اندازه کافی قوی تا این کوچک را تشخیص دهند اما شاید نسل تجهیزات را بتوان برای این منظور استفاده کرد.

با وجود این، دیدن کهکشانی که شکل نگرفته، است. به همین دلیل، پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند به جای آن از گرانشی ناشی از ادغام سیاه‌چاله‌ها به عنوان ویژگی استفاده شود. با کهکشان‌های کمتر، ادغام‌های کمتر و در نتیجه وجود گرانشی کمتری وجود دارد.

«سوناک بوز»(Sownak Bose) پژوهشگر «دانشگاه دورام»(دانشگاه دورهام) و از اعضای این گروه پژوهشی گفت: ماده تاریک، یکی از آن ها در درک ما از جهان است. این معناست که ادامه یافتن راه‌های جدید برای کشف مدل‌های ماده تاریک و ترکیب کاوشگرهای کنونی و جدید، برای آزمایش کامل پیش‌بینی‌های مدل بسیار مهم است. بررسی گروه‌های گرانشی، راهی برای درک بهتر نه تنها ماده تاریک، بلکه به طور کلی‌تر شکل‌گیری و شکل‌گیری کهکشان‌ها ارائه می‌دهند.

بخوان  Adobe Illustrator اولین ابزار هوش مصنوعی Firefly خود را دریافت می کند

ایده این پژوهش، ایجاد مدل‌های رایانه‌های متفاوت است که نشان می‌دهند می‌دهند گرانشی از ادغام سیاه‌چاله‌ها در جهان‌ها با انواع متفاوت تاریک‌هایی که چگونه می‌شوند، حاصل می‌شود. به نسبت مقایسه کردن مدل‌ها با آنچه در جهان واقعی دیده می‌شود، می‌توانم بیشتر درباره نوع ماده تاریک بدانم.

محققان می‌دانند که ماده تاریک با نور در موقعیت قرار نمی‌گیرند، اما برخی معتقدند که می‌توانند با نوعی ذره به نام‌نوترینو» که داشته باشند. این معناست که برخوردهای نوترینو می‌تواند مانع از تبدیل شدن ماده تاریک به ساختارهایی شود که اساس آن‌ها هستند. بنابراین، این ذرات می‌توانند شکل‌گیری کهکشان‌ها را انجام دهند. اگر کهکشان‌های گمشده پیدا شوند، از این ایده حمایت می‌کنند که ماده تاریک می‌تواند تحت تأثیر نوترینوها قرار گیرد.

این پژوهش، در «نشست ملی ستاره‌شناسی ۲۰۲۳» (NAM 2023) ارائه شد.