استفاده از ChatGPT کاهش می یابد زیرا کاربران از پاسخ های “احمقانه” شکایت می کنند و دلیل آن ممکن است بزرگترین تهدید هوش مصنوعی برای آینده باشد.


است ChatGPT اخبار قدیمی قبلا؟ این غیرممکن به نظر می رسد، با گسترش محبوبیت هوش مصنوعی در تمام جنبه های زندگی ما – چه شاهکارهای دیجیتالی ساخته شده با بهترین ژنراتورهای هنری هوش مصنوعی یا به ما در خرید آنلاین کمک می کند.

منبع