استفاده از VPN در دوره ناآرامی و جنگ در سراسر جهان افزایش می یابد


ناآرامی‌های بهار عربی در سال 2011 یک لحظه مهم در تاریخ اعتراضات بود. استفاده جدید از رسانه‌های اجتماعی و فناوری‌های دیجیتال به شهروندان این امکان را می‌دهد تا تظاهرات گسترده ای را سازماندهی کنند و موج مخالفت را حتی در سراسر مرزها گسترش دهند. در همان زمان، این اولین باری بود که اینترنت تاریک شد.

اکنون، 11 سال بعد، خاموش شدن اینترنت و مسدود کردن رسانه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری برای ساکت کردن معترضان و پنهان کردن نقض حقوق، به یک روش رایج در بین دولت‌های سراسر جهان تبدیل شده است.منبع