انتشار واضح‌ترین تصاویری که تا امروز از قمر مریخ ثبت شده است

یکی از تصاویر سیاره سرخ را در حال حرکت به تصویر می کشد.

دانش محدودی در قمرهاب دیموس و فوبوس که بزرگترین قمرهای مریخ هستند، دارند و مشاهدات جدید نشان دهنده گامی رو به جلو در دانش آنها در مورد دیموس، جو، ترکیب، و منشاء آن و نقش آن در درک ما از مریخ به طور خاص. است.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، این تصاویر توسط کاوشگرامید (Hope) ماموریت مریخ امارات(EMM) در طی گذرهای پایانش از کنار دیموس ثبت شده است.

انتهای پیاممنبع

دقیق‌ترین تصاویر از قمر دیموس مریخ را به نمایش گذاشتند. این تصاویر ثبت شد که یک فضاپیما از فاصله تنها ۶۲ مایلی(حدود ۱۰۰ کیلومتر) از کنار این قمر عبور کرد.

هزا المتروشی(Hessa Al Matroushi)، سرپرست علمی ماموریت مریخ امارات می‌گوید: ما از منشا فوبوس و دیموس مطمئن نیستیم. یک نظریه دیرینه این است که آنها سیارک‌هایی هستند که در مدار مریخ به دام افتاده‌اند اما سوالات حل نشده در ترکیب آنها وجود دارد. این که دقیقاً چگونه در مدارهای واقعی خود قرار گرفته اند، یک مطالعات حوزه ای فعال است و بنابراین هر اطلاعاتی را که ما می توانیم در این دو قمر به دیموس خاص که مشاهده می شود، به دست آوریم، پتانسیل ایجاد می شود از قمرهای مریخ را می توان دید. دارد. مشاهدات نزدیک ما از دیموس نمایانگرشا سیاره‌ای است.

جاستین دیگان(جاستین دیگان)، معاون ارشد علمی ماموریت مریخ امارات، می‌گوید: ما با امید فرصتی به فرد داریم، ترکیبی از ترموفیزیک و زمین‌شناسی دقیق دیموس را با این مشاهدات جدید مشخص می‌کنیم.

بخوان  سفر مخفیانه ثروتمندان با یک کشتی تفریحی نامرئی!

این یافته‌ها در مجمع عمومی اتحادیه علوم زمین اروپا (EGU) ارائه خواهد شد. در نتیجه این مشاهدات، فعالیت کاوشگر امید یک سال دیگر نیز خواهد شد.

به عنوان مثال، می‌گویند به نظر می‌رسد که این نظریه‌های جدید را در نظر می‌گیرند که در آن می‌شود قمرهای مریخ منشا سیارکی را بیان می‌کند و در عوض منشا سیاره‌ای اشاره می‌کند.

امید انتظار پرواز نزدیک از دیموس انجام شده و به مشاهداتش از جو مریخ ادامه می‌دهد.

برای اولین بار این کاوشگر تا فاصله‌ی ۶۲ مایلی (۱۰۰ کیلومتر) به دیموس نزدیک شد و طی آن تصاویر را ثبت کرد. گذر آن شامل مناطقی در سمت دور قمر مریخ می‌شد که پیش از این امکان بررسی آن با چنین جزئیاتی وجود نداشت.

انتشار واضح‌ترین تصاویری که تا امروز از قمر مریخ ثبت شده است

ما انتظار داریم که بهتر باشد از منشا و توسعه فوبوس و دیموس ایجاد کنیم و درک کنیم که خود را از این دو قمر مریخ بسازیم.

انتشار واضح‌ترین تصاویری که تا امروز از قمر مریخ ثبت شده است