انجام آزمایش بر روی دانه‌های پرورش یافته در فضا

«لیو یالینگ» (Liu Yaling) مدیر مؤسسه تحقیقات نوآوری و پرورش گروه منگکائو و معاون دبیرکل مرکز نوآوری فناوری در منطقه خودمختار مغولستان داخلی گفت: ما آزمایش‌های به‌نژادی فضایی را روی ۱۸ ماده پرورشی از جمله جو وحشی، بید گیاه، علف بره قرمز و یونجه گل زرد در ماموریت‌های فضایی انجام داده‌ایم.

به گزارش ایسنا و به نقل از چینادیلی، تمام گیاهان آزمایشی توسط ماموریت‌های چانگ ای ۵، شانژو-۱۳ و شنبه-۱۴ به زمین فرستاده شدند.

محققان چینی به اظهار داشتند: ۱۸ نوع گیاهی که در فضای پرورش یافته بودند پس از آن که به زمین رسیدند در مغولستان کاشته شدند و در حال بررسی آنها بودند.

انتهای پیاممنبع

به‌نژادی جهشی قراردادن بذرها در معرض مواد شیمیایی یا اشعه به منظور ایجاد جهش با صفات مطلوب برای دورگیری با سایر ارقام است. گیاهان ایجاد شده با استفاده از جهش‌زایی گاهی اوقات به نام گیاهان جهش‌یافته یا بذرهای جهش‌یافته شناخته‌شده می‌شوند.

به‌نژادی جهشی در فضای یک فرآیند فناوری جدید است. این فناوری به ارسال بذرهای زراعی یا نهال‌های لوله آزمایش به فضا، با استفاده از اثر جهش‌زایی محیط محیط (خلاء بالا و میدان‌های مغناطیسی کیهانی) برای جهش بذرها اشاره دارد که سپس برای کشت گونه‌های جدید به زمین بازگردانده می‌شوند.

بخوان  بودجه ۱۸۰ میلیون دلاری ناسا برای پایین‌سازی ایستگاه فضایی بین‌المللی