اولین آزمایش ریزگرانش توسط یک پهپاد انجام شد

این شرکت که در فرودگاه نظامی «Predannack» در کورنوال در جنوب انگلستان فعالیت می‌کند، قصد دارد خدمات تجاری برای پروازهای ریزگرانشی ارائه دهد که پیش از این ممکن نبوده باشد.

این شرکت در بیانیه خود نوشت: توسعه امروز، گامی به تغییر نحوه آزمایش صنایع از لوازم آرایشی گرفته شده تا ماهواره است و امکان دسترسی به موقعیت و مقرون به صرفه جویی در محیط‌های بدون گرانش را می‌کند.

وسایلی که دسترسی به ایستگاه‌های فضای بین‌المللی (ISS) پرهزینه و شبیه‌سازی‌های مبتنی بر زمین است، از جمله برج‌های رهاسازی و مانورهای سهموی در هواپیماها، می‌شوند، این شرکت می‌گویند که شرکت Gravitilab، فناوری اولیه در جهان است که از فناوری است. هوایی بدون سرنشین بهره برداری می‌برد و این شرکت معتقد است که دنیای تحقیقات ریزگرانش را به عرصه داخلی وارد خواهد کرد.

اولین آزمایش ریزگرانش توسط یک پهپاد انجام شد

انتهای پیاممنبع

راب آدلارد (راب آدلارد)، مدیر عامل و مدیر فنی شرکت Gravitilab در این باره می‌گوید: تنها گزینه برای انجام آزمایش ریزگرانش زمینی در اروپا تا به امروز، برج رهاسازی بوده است که برای استفاده از آن باید دسترسی به یک برج را داشته باشد. آلمان در انتظار میماندید تا در نهایت دو ریزگرانش به دست آورد. خدمات ما می‌تواند به صورت محلی ارائه شود، هزینه کمتری دارد و در نتیجه پرواز نمایشی که انجام می‌شود، هدف ما ارائه پنج تا ۲۰ ریزگرانش با کیفیت بالا با استفاده از سیستم بدون سرنشین لوئیس (LOUIS) هستیم.

این فناوری به لطف کمک مالی آژانس فضایی بریتانیا توسعه داده شده و شرکت در حال حاضر در حال حاضر در حال حاضر با سرمایه‌گذاران جدید هستند.

یک پهپاد در اولین آزمایش در نوع خود، یک کپسول ریزگرانش را از ارتفاع زیاد رها کرد تا آغاز مسیری برای تغییر آزمایش‌های علمی باشد.

هرچه کپسول به سمت رها شد، محموله درون آن را بیش از پنج بی‌وزنی تجربه کرد، این بسیار بیشتر از آن چیزی است که برج‌های رهاسازی زمینی می‌توانند انجام دهند.

برج‌های رهاسازی برای انجام آزمایش‌های علمی از ارتفاع بالا طراحی شده‌اند. این‌ها پس از آن که از آزمایش‌های زیاد به زمین رها می‌شوند برای موقعیت‌های زمانی بی‌وزنی یا ریزگرانش را تجربه می‌کنند که برای مطالعات و مطالعات علمی حائز اهمیت دارد.

اکنون یک استارتاپ بریتانیایی اولین آزمایش ریزگرانش را با استفاده از یک پهپاد انجام داده است. این شرکت که «Gravitilab» نام دارد، په‌پاد تطبیق‌یافته خود را به ارتفاع ۲۰۰۰ فوتی (۶۰۰ متری) هدایت می‌کند و این په‌پاد در آنجا یک کپسول‌سازی شده برای حامل‌های علمی را دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، په‌پادها می‌توانند پروازهای ریزگرانشی بسیار بلندتری نسبت به برج‌های رهاسازی انجام دهند.