اولین تصویر خورشید از نگاه رصدخانه فضایی چین


اعلام جی رصدخانه کوه بنفش مستقر در استانانگ‌سو در شرق چین، ماهواره اکتشاف خورشیدی این کشور، اولین تصویر خورشیدی خود را از زمان ارسال به فضا در ماه اکتبر، مخابره کرد.منبع