اومیکرون از ویروس های آنفلوانزای فصلی کشنده تر است

گروهی از مطالعات در یک مطالعه که به نتایج جدید آن در کنگره اروپا میکروبیولوژی بالینی و بیماری‌های عفونی (ECCMID) در کپنهاگ، دانسته‌های ارائه شده، مطالعه نتایج آن را نشان می‌دهد که نوع اومیکرون کووید از آنفلوانزای فصلی کشنده‌تر است.

آیا دلیلی وجود دارد که اومیکرون بدتر از آنفلوانزا بود؟

انتهای پیاممنبع

بیماران مبتلا به اومیکرون همچنین می توانند به ارائه نمرات چندابتلایی بهتر عمل کنند. از سوی دیگر، آسم در بین بیماران بستری شده به دلیل آنفلوانزا شایع‌تر بود. هم هزینه ای و هم نیاز به حمایت/تهویه مکانیکی در بین بیماران اومیکرون شایع تر بود. دلیل احتمالی برای بالاترین میزان مرگ و میر اومیکرون، این است که بیمارانی که تحت درمان قرار می‌گیرند به اومیکرون مبتلا می‌شوند و دارای بیماری‌های دیگری هستند.

این مطالعه گزارش کردند که بیماران بیماران مبتلا به بیماران مبتلا به آنفلوانزا در طول فصل آنفلوانزای ۲۰۲۱-۲۰۲۲ نسبت به بیماران بستری شده در بیمارستانی که آزمایش انواع اومیکرون کوید-۱۹ آنها مثبت بوده است، ۵۵ درصد کمتر در معرض خطر مرگ قرار دارند. ماه آینده بودند.

این مطالعه می‌دهد که احتمال مرگ بزرگسالان ۱۸ساله و بیشتر مبتلا به آنفلوانزا در ۳۰ روز آینده پس از بیماری نسبت به افراد مبتلا به اومیکرون در طول فصل آنفلوانزا ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ حدود ۵۵ درصد کمتر است. آنفلوانزا و کوید-۱۹ هر دو بیماری‌های تنفسی هستند که راه‌های انتقال مشابهی دارند.

به گزارش ایسنا و به نقل از اس اف، تعدادی در تحقیقات اخیرشان هشدار دادند که نوع اومیکرون سوئیروس سندرم حاد تنفسی 2 در واقعه کشنده از آنفلوانزای فصلی است.

بخوان  لباس های پوست انسان در این حسگر جدید جمع شده اند

در جستجو برای یافتن اطلاعات بیشتر، نتایج نتایج بالینی بیماران با نوع اومیکرون کوید(167 بیمار) را با بیماران بستری شده با آنفلوانزا (221 بیمار) در یک بیمارستان دانشگاهی مقایسه کردند .در مجموع 63 بیمار در بازه زمانی 30 روزه جان خود. را از دست دادند از آن میان ۱۹ (۹درصد) نفر به دلیل آنوانزا در بیمارستان بستری شده بودند و ۴۴۶درصد) به دلیلی که به دلیلی به دلیل اومیکرون در بیمارستان بستری بودند.

مشاهده این که حاملان حاملان نوع اومیکرون دارای نرخ مرگ و میر بالاتری نسبت به سایرینی هستند که با ویروس آنفلوانزای فصلی کار دارند، قابل توجه است زیرا اومیکرون به طور کلی نسبت به هر دو سویه دلتا و آلفای اسپینویروس سندرم حاد خطرناکی 2 به عنوان ویروسی با ویروس. میزان مرگ و میر کمتر دیده می‌شود.