اکنون می توانید از ماشین خود به تماس تیم های مایکروسافت بپیوندید… اما احتمالاً نباید

این پلتفرم در Android Auto نیز در دسترس است و نرم‌افزار متمرکز بر خودروی گوگل به کاربران تیم‌های مایکروسافت اجازه می‌دهد تماس بگیرند، به جلسات بپیوندند یا به مخاطبین پیام بفرستند.

سرویس کنفرانس ویدیویی در حال کار بر روی به‌روزرسانی است که به کاربران امکان می‌دهد در هنگام رانندگی با استفاده از پلتفرم CarPlay اپل، مستقیماً از وسیله نقلیه خود به تماس تیم بپیوندند.