ایجاد یک ویژگی جدید در بلورهای کلوئیدی به لطف «دیان‌ای»

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، بلورهای کلوئیدی آرایه‌های بسیار منظمی از نانوذرات هستند. اخبار خبری که به تازگی از دانشگاه نورث وسترن منتشر شده است، گروهی از این بلورها است که با استفاده از دی‌ان‌های مهندسی شده‌اند، عملکردی مشابه ساختارهای طبیعی موجود در پوست آفتاب‌پرستها و پروانه نشان داده و قادر به تغییر شکل و حافظه ساختاری هستند.

نویسندگان این مقاله روش رشد برای ساخت بلورهایی به شدت عظیم ارائه شده‌اند که با چشم غیر مسلح نیز دیده می‌شوند. این بلورها به طور قابل توجهی بزرگتر از بلورهایی هستند که قبلاً ساخته شده‌اند.

همه چیز از سال ۱۹۹۶ شروع شد

این کشف جدید، تحقیقاتی که میرکین در سال ۱۹۹۶ آغاز شد، را به سوی پیشرفت سوق می‌دهد. در آن سال‌ها، گروه تحقیقاتی می‌توان گفت که چگونه می‌توان از بلورهای کلوئیدی استفاده کرد. بلورهایی که برخی از ویژگی‌ها و ساختارهایی شبیه به بلورهای معمولی موجود در طبیعت هستند و برخی دیگر دارای صفات و ساختار متفاوتی هستند که هرگز در طبیعت مشاهده نشده بودند.

یک ویژگی جدید در بلورهای کلوئیدی مهندسی شده با دی‌ان‌ای یافته‌ها که ناشناخته باقی مانده بود.

در این مطالعه جدید شرح داده شده است. این کار در سایر انواع بلورها وجود ندارد. تغییرات تغییراتی در این مواد جدید امکان‌پذیر است.

توالی دی‌ان‌های که ذرات به هم پیوسته را کنترل می‌کند بر این مشخصه‌های جدید تأثیر می‌گذارد. بلورها به دلیل‌پذیری می‌توانند متلاشی شوند و سپس دوباره بازسازی شوند.

ایجاد یک ویژگی جدید در بلورهای کلوئیدی به لطف "دیانای"
نحوه بلور به حالت اولیه پس از رفع کم‌آبی

مقاله مربوط به این مجله تحقیقات روز دوشنبه ۲۵ مهر در نیچر منتشر شد.

بخوان  طراحی عجیب ملخ‌های جدید برای په‌پادها
دست‌سازان به ساخت مجموعه‌های بلورهای کلوئیدی با رشته‌های دی‌ان‌ای مکمل زدند و دریافتند که کم‌آبی باعث مچاله شدن بلورها و از بین رفتن پیوندهای هیدروژنی دی‌ان‌ای می‌شود. زمانی که به این بلورها آب اضافه می‌شوند، آن‌ها به سرعت به حالت اولیه خود بازگشتند.

انتهای پیاممنبع

این پیشرفت به دلیل اجازه داد تا علاوه بر کشف‌های جدید بلورها، یعنی تغییر شکل و حافظه، کاربردهای بیشتر برای آنها به عنوان ساختارساز و سازنده نیروگاه کشف کنند.

چاد میرکین (Chad A. Mirkin) از نورث‌وسترن که این مطالعه را رهبری می‌کند، می‌گوید: این بلورهای تغییر شکل یافته، زمانی که تجزیه می‌شوند، ویژگی‌های کاملاً متفاوتی دارند. دی‌ان‌ای بار دیگر مراحل خود را دنبال می‌کند. برای درک بهتر این کار، تصور کنید که خانه‌ای در اثر طوفان ویران شده است، اما پس از پایان یافتن طوفان، هر میخ وه به مکان اصلی خود بازمی‌گردند تا خانه را بازسازی کنند. این دقیقا همان اتفاقی است که برای این بلورها در پیدا کردن نانو رخ می دهد.