ایران؛ میزبان بیستمین شورای شورای حکام مرکز انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیهبا رای اکثریت اعضای شورای شورای حکام مرکز APCTT با میزبانی بیستمین نشست حکام مرکز انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیه (APCTT) توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران خواست.

به گزارش ایسنا، نوزدهمین شورای حکام مرکز انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیه(APCTT)، با حضور عضو این شورا از جمله بنگلادش، چین، هند، ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری کره، پاکستان، فیلیپین، روسیه و تایلند و ناظر از جمله جمله نپال، مالزی و ویتنام در تاشکند، ازبکستان برگزار شد.

انور شلماشی، مدیرکل همکاری‌های علمی بین‌المللی سازمان‌های علمی و صنعتی ایران به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، در این نشست حضور پیدا کرد.

در این گزارش عملکرد این مرکز در سال ۲۰۲۳ مورد بررسی و فعالیت‌های جدید این مرکز برای سال آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین جمع‌آوری گزارش‌های ارزیابی فعالیت‌های این مرکز در پنج سال گذشته (از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳) مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و به مباحث اجرایی و فنی این مرکز اشاره شد.

مدیرکل‌های علمی و سازمان بین‌المللی به منظور تقویت بعد علمی بین‌المللی و تحکیم روابط کشور با عضو مرکز انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیه، ضمن ارائه سخنرانی پیرامون موضوعات و ساختارهای سازمان، را به شرح زیر پیشنهاد کرد:

** میزبانی بیستمین شورای حکام مرکز APCTT توسط جمهوری اسلامی ایران

** حمایت از مرکزAPCTT از سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی شامل:

* ارائه گواهینامه و مدال به سه از جشنواره برگزیدگان

* دعوت از رئیس مرکزAPCTT برای شرکت در مراسم جشنواره

* ارائه پیام رئیس مرکزAPCTT برای انتشار در خبرنامه جشنواره

بخوان  ویدیو/ وجود بلوک‌های سازنده حیات در قمر «انسلادوس»

**حمایت مرکزAPCTT از کنفرانس علم و فناوری خوارزمی شامل:

* دعوت از متخصصان مرکزAPCTT برای ارسال چکیده و یا ارائه سخنرانی در کنفرانس

* پوشش‌های سفر سخنرانان کنفرانس اصلی توسط مرکزAPCTT

** جلب مشارکت عضو برای مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در زمینه بیوتکنولوژی و امنیت غذایی

به نقل از وزارت علوم، پیشنهادات فوق، طی مکاتبات و جلسات متعدد از ماه‌ها قبل و پس از بحث و تبادل نظر توسط عضو با رای اکثریت اعضای شورای حکام مرکزAPCT در مورد تصمیم گرفت و به تصویب رسید.

انتهای پیاممنبع