این به‌روزرسانی تیم‌های مایکروسافت، شما را به بدترین شکل به مدرسه بازمی‌گرداند


جلسه بعدی مایکروسافت تیم‌ها به لطف به‌روزرسانی جدید ترتیبات صندلی‌های نرم‌افزار، به زودی ساختارمندتر خواهد شد.

پلتفرم کنفرانس ویدیویی اکنون به کاربران اجازه می‌دهد تا هنگام استفاده از حالت Microsoft Teams Together، صندلی‌های خاصی را اختصاص دهند، که اجازه می‌دهد جلسات در یک سالن سخنرانی مجازی، اتاق جلسه و موارد دیگر برگزار شود.منبع