این به‌روزرسانی Microsoft Outlook می‌خواهد مطمئن شود که بعد از جلسه پیگیری را فراموش نکنیدMicrosoft Outlook در حال برنامه‌ریزی است تا یافتن اسناد مهم جلسه مانند ضبط‌ها، رونویسی‌ها و دقیقه‌ها را از درون خود سرویس گیرنده ایمیل، بدون نیاز به انتقال به سایر برنامه‌ها، آسان‌تر کند.

ویژگی جدید، نشان داده شده در نقشه راه مایکروسافت 365 (در برگه جدید باز می شود)، احتمالاً «جمع بندی های هوشمند» مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه شده توسط Microsoft Teams Premium، افزونه پولی آینده این شرکت برای آن پلت فرم همکاری نرم افزار.منبع