با فناوری آشنا شوید که سانسور آنلاین را “یک چیز بسیار دشوار برای دستیابی” می کند


بیش از یک هفته است که تصاویری از مردمی که در چین به خیابان ها آمده اند، اخبار را پر کرده است. موج تظاهرات سراسری علیه سیاست سختگیرانه صفر کووید، بزرگترین موج از زمان کشتار میدان تیان‌آن‌من در سال 1989 است.

با این حال، این به خیابان ها محدود نمی شود – اینترنت نیز یک میدان جنگ مهم است. معترضان دیجیتال از نرم افزارهایی مانند بهترین خدمات VPN برای شکستن دیوار آتش بزرگ چین و انتشار اطلاعات در خارج از مرزهای کشور استفاده می کنند.

منبع