برای از بین بردن تومورهای سرطانی استفاده شده است




پژوهشگران «دانشگاه کلمبیا» با استفاده از روش‌های مهندسی را برای جستجو و از بین بردن تومورهای سرطانی موش‌ها به کار می‌برند.



منبع

بخوان  یک کارخانه ستاره‌سازی در قلب کهکشان راه‌شیری رصد شد