برخورد ۲ سیاهچاله، نظریه ۱۰۰ ساله اینشتین را تایید کرد


یکی از شدیدترین برخوردهای سیاهچاله‌های جهان به‌تازگی ثابت کرده است که بیش از صد سال پیش‌بینی درست انجام شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، این سیاهچاله ۱۰ میلیارد بار سریعتر از هر چیزی که مشاهده می شود، پیچ و تاب خورده است.

مطالعاتی که در حال حاضر پیامدهای برخورد شدید سیاهچاله‌های هستند، ممکن است به یک پدیده گرانشی که آلبرت اینشتین یک قرن قبل از پیش بینی کرده بود، موفق شود.

بر اساس تحقیقات تحقیقاتی که در روز چهارشنبه در “Nature” منتشر شده است، این مجله که با عنوان “حرک تقدیمی” (precession) منتشر شده است، می‌شود و شبیه به حرکت لرزشی است که زمانی رخ داد که دو سیاهچاله باستانی با برخورد برخورد کرد. کرده و ادغام شدند. زمانی که این دو جرم عظیم در حال نزدیک شدن به هم بودند، عظیمی موسوم به این گرانشی در بُعد فضا-زمان آزاد کردند که در سراسر کیهان پخش می‌شد و با خود حرکت انرژی را از سیاهچاله‌ها در حال ادغام به همراه میبردند.

حرکت تقدیمی به معنی پیچیدن و تغییر جهت حرکت جسمی چرخان است.

برخورد ۲ سیاهچاله، نظریه ۱۰۰ ساله اینشتین را تایید کرد

حرکت تقدیمی یک ژیروسکوپ

دانشمندان برای اولین بار در سال ۲۰۲۰ با استفاده از رصدخانه گرانشی تداخل سنج لیزری به اختصار لیگو(LIGO) در دولت و حسگرهای گرانشی تداخلسنج وییرگو(VIRGO) در ایتالیا، این کشور آمریکا را که از سیاهچاله ها سرچشمه میگیرند، شناسایی کردند. در حال حاضر، پس از مطالعه الگوهای سال‌ها، بررسی شده است که یکی از سیاه‌چاله‌ها به شکلی است که هرگز دیده نشده، در حال چرخش بوده است.

این سیاهچاله در حال چرخش ۱۰ میلیارد سریعتر از هر سیاهچاله مشاهده شده دیگری پیچ و تاب می‌خورد و می‌چرخید و فضا و زمان را به قدری منحرف کرد که باعث شد هر دو سیاهچاله در مدار خود به چرخش بیفتند یا پیشروی کنند.

استاد «حرکت تقدیمی» را در همه چیز از جمله منظومه‌های ستاره‌ای در حال مرگ مشاهده کرده‌اند، اما این پدیده هرگز در بزرگی منظومه‌های دوتایی سیاه‌چاله اجرا می‌شود، که در آن‌ها دو جاروبرقی کیهانی به دور یک مرکز مشترک می‌چرخد، مشاهده نمی‌شود. با این حال، نظریه نسبیت عام اینشتین بیش از صد سال پیش‌بینی کرده بود که «حرکت تقدیمی» در اجرا به بزرگی سیاهچاله‌های دوتایی رخ می‌دهد. اکنون، نویسندگان این مطالعه می‌گویند که این پدیده نادر برای اولین بار در طبیعت مشاهده شده است.

مارک هانام (Mark Hannam)، نویسنده اصلی این مطالعه و مدیر موسسه اکتشافات جاذبه در دانشگاه کاردیف در بریتانیا، می‌گوید: ما همیشه تصور می‌کنیم که سیاهچاله‌های دوتایی می‌توانند این کار را انجام دهند و امیدوار بودیم که اولین نمونه از گرانشی آن را پیدا کنیم. . دستیابی به آن پنج سال همراه با بیش از 80 کشف از زمان برد، اما در نهایت به یک مورد پیدا شده است!

سیاهچاله‌های مورد بحث مانند جرم خورشید بودند و تخمین زده می‌شود که سیاهچاله‌تر در این منظومه دوتایی حدود ۴۰ برابر جرم خورشید بود، جرم داشت. اولین بار در سال ۲۰۲۰، زمانی که لیگو و ویرگو انفجاری از امواج گرانشی منتشر شد، از احتمال وقوع دو سیاهچاله را شناسایی کردند، موفق شدند این دو سیاهچاله را شناسایی کنند. عامل این برخورد را که در تاریخ ۲۹ ژانویه سال ۲۰۲۰ شناسایی شد، GW۲۰۰۱۲۹ نامیدند.

از آن زمان، سایر تحقیقات به تحقیق بر روی روی‌های ماشین‌های گرانشی اولیه پرداختند و اسرار عجیب‌تری را در مورد این اقدام حماسی کشف کردند.

برای مثال، در ماه مه سال 2022، گروهی از محاسباتی که ادغام این دو سیاهچاله عظیم و علاوه بر آن بر آن کج بوده و همچنین گرانشی ناشی از برخورد در جهت مخالف خروج سیاهچاله جدید منتشر شده است. سیاهچاله جدید با سرعت بیش از 4.8 میلیون کیلومتر در ساعت از کشانی که در آن سکونت داشته، خارج شده است.

این تحقیق جدید در مجله نیچر نشان می‌دهد که این دو سیاه‌چاله پیش از ادغام شدیدشان رابطه‌ای آشفته‌ای داشته است. حتهتهتهسندگههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههجلههلههلههجلهجججججججججججلتقع ع اعll عده

این یافته‌ها نظریه اینشتین را می‌کند، که پیش‌بینی کرد که تأثیراتی در برخی از اجرام بزرگ جهان ممکن است رخ دهد.

انتهای پیاممنبع