برنامه جدید مایکروسافت 365 می تواند یکی از بزرگترین سردردهای هیبریدی کار را حل کندمایکروسافت یک محصول جدید را اعلام کرد مایکروسافت 365 برنامه ای به نام Microsoft Places که به دنبال “بهینه سازی” مدیریت مکان های کاری ترکیبی است.

این شرکت با معرفی این برنامه در رویداد Ignite خود توضیح داد که ایده این است که اعضای تیم را از زمان ورود همکاران به دفتر مطلع کند و پیشنهاد دهد که آیا جلسات خاصی ممکن است به بهترین شکل حضوری برگزار شود یا خیر.منبع