برنامه جدید مایکروسافت 365 می تواند یکی از بزرگترین سردردهای هیبریدی کار را حل کند

مایکروسافت معتقد است که یک راه حل نرم افزاری برای پر کردن شکاف بین دنیای قبل از بیماری همه گیر از کار فیزیکی فعلی و اجازه کار از راه دور که توسط همه گیری کووید-19 تحریک شده است، مورد نیاز است.

ادعا می‌کند که مکان‌ها بینش دقیقی در مورد محل کار و توصیه‌هایی در مورد اینکه چگونه دفاتر می‌توانند از پیکربندی مجدد به عنوان شرکت‌ها با سازگاری با کار هیبریدی محیط ها

این شرکت با معرفی این برنامه در رویداد Ignite خود توضیح داد که ایده این است که اعضای تیم را از زمان ورود همکاران به دفتر مطلع کند و پیشنهاد دهد که آیا جلسات خاصی ممکن است به بهترین شکل حضوری برگزار شود یا خیر.