بهترین شهرهای جهان برای مراکز تکنولوژی 1 بیتی

تکنولوژی دیپفیک روزبهروز پیشرفتهتر میشود و تشخیص جعلی بودن ویدیوهای مبتنی بر آن سایت 1biti دشوارتر. از طرف دیگر هزینه کامپیوترها تا حد زیادی پایین آمد و این امر باعث در دسترس تر بودن آن شد. این دوست، او را با نام مستعار “جک” صدا میکرد، چرا که تلفظ نام چینی “ما” برای خارجیها بیش از حد مشکل بود. البته کورسرا هم یه آموزش برای GAN داره ولی من ندیدمش تا حالا. نیروهای نظامی کشورهای مختلف در حال حاضر به سلاحهای مبتنی بر هوش مصنوعی یا سلاحهایی که تا حدی به این سیستمها متکی هستند، دسترسی دارند. سلاحهای خودمختار-سلاحهایی که به جای انسانها توسط سیستمهای هوش مصنوعی کنترل میشوند-مدتهاست که انجام وظیفه میکنند. در همین زمینه باید به هشدار صدها متخصص فناوری اشاره کنیم که از سازمان ملل خواستهاند تا راهی برای حفاظت از بشریت در برابر سلاحهای مستقل ایجاد کند. فرایند انفصال یا Extrusion در حال حاضر تکنیک مورد علاقهی دانشمندان حیطهی علوم پزشکی است؛ چراکه میتوان یک مادهی ذوبی را از طریق نازل دستگاه به شکل و شمایل مطلوب تبدیل کرد.

هوش مصنوعی از آغاز تاکنون زیر ذرهبین مردم و دانشمندان بوده است. هوش مصنوعی در امور مالی هم کاربرد دارد. الیس و همکارانش در سال ۱۹۹۱ گزارشی از پیشرفت های کاربرد مدل های شبکه عصبی در مواجهه با استراتژی قیمت گذاری کششی ارائه کردند در حالی که پراکتر در سال ۱۹۹۲ چگونگی کاربرد تکنولوژی شبکه های عصبی در یادگیری مدل های داده بازاریابی و نقش آنها را در ساختن سیستم های پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی به نمایش گذاشت. از سویی این کار هزینهی محاسباتی بالایی هم دارد که بسته به کاربرد متفاوت است اما یک میلیون دلار، رقمی متداول در این زمینه بهنظر میرسد. محققان در MIT (مثل ماروین مینسکی و سیمور پَپِرت) پی به این مسئله بردند که حل مسائل مشکل در “بینایی کامپیوتر” و “پردازش زبان ذاتی” نیاز به راه حل های موردی (ad-hoc solutions) دارد. این دانش یک کامپیوتر را قادر میسازد تا دادهها را با تقلید از زبان طبیعی انسان بخواند و درک کند. اما تاثیرات غیر مستقیم سرمایه گذاری باعث شد تا نسل جوانی از مهندسان و دانشمندان تحت تاثیر قرار بگیرند و به دنبال هوش مصنوعی بروند. در همین حال، متخصصان و دانشمندان برتر فناوری به طور فزاینده ای نگران آینده ما هستند و تحقیقات بیشتر در مورد تأثیر بالقوه و در جهت مثبت هوش مصنوعی را تشویق می کنند.

گروه دیگری از متخصصان هم معتقدند پیشرفت هوش مصنوعی قوی ممکن است تا قرن آینده طول بکشد یا حتی ممکن نباشد. حتی اگر در زیر صخره زندگی می کنید, احتمال آن زیاد است که از آن زیر چیزی توییت کنید. سال گذشته ملبورن در رده بیست و پنجم این لیست قرار داشت. باید این واقعیت را در نظر داشت که هوش مصنوعی هنوز هم به عنوان راه حلهای کسب و کار بسیار نوپا است. نمای کلی از این روش ها را در محور افقی شکل زیر می توانید ببینید که برای محور عمودی دامنه مسائل هوش مصنوعی به نمایش درآمده است. این نوع سیستمها را میتوانید در اتومبیلهای خودران یا سیستمهایی که در اتاق عمل استفاده میشوند ببینید.

در حال حاضر بیش از 500،000 اتومبیل تسلا فقط در ایالات متحده مشغول به کار هستند و اکنون که تسلا مشکلات اصلی تولید خود را حل کرده است، این تعداد به صورت تصاعدی در حال افزایش است. برای خلق اثر خود، فقط کافی است که به دیسکورد Midjourney بپیوندید، یک دستور را تایپ کنید و سیستم یک تصویر برای شما میسازد. هوش مصنوعی قوی میتواند با افزایش بهرهوری و ثروت اثر مثبت قابلتوجهی روی جامعه بگذارد. مبحث دیگری که دربارهی هوش مصنوعی قوی مطرح است این است که از آنجایی که ما نمیدانیم هوش از چه چیزی تشکیلشده است نمیتوانیم بفهمیم چه زمانی هوش مصنوعی قوی را توسعه دادهایم. کافیست نگاهی به کتب فیزیک بیاندازید، فرمولها یکی پس از دیگری ردیف شدهاند و توضیح میدهند که چگونه چیزها میچرخند، حرکت میکنند، سُر میخورند و میایستند. آنها برای موقعیتهایی برنامهریزی شدهاند که لازم است حل مشکل بدون دخالت انسان اتفاق بیفتد. آیا میتوان هوش مصنوعی قوی را به گونهای برنامهریزی کرد که به ارزشهای اخلاقی مطلوب پایبند باشد؟ این ارزشهای اخلاقی مطلوب چه چیزهایی هستند؟ علاوه بر این تحقیق در زمینه اخلاق ماشین، ممکن است منجر به شناخت مشکلات نظریه های اخلاقی رایج، گردیده و نیز منجر به تعالی اندیشه ها در حوزه ی اخلاقیات گردد.” اخلاق ماشین گاهاً بعنوان “اصول اخلاق ماشین” (machine morality)، اخلاق محاسباتی (computational ethics) یا اصول اخلاق محاسباتی (computational morality) شناخته می شود.

بحثهای دیگری هم حول مسائل اخلاقی هوش مصنوعی شکل گرفته است، آنچه در این بحثها مطرح میشود این است که آیا باید برای سیستمهای هوشمند مانند رباتها هم حقوق انسانی در نظر گرفت یا خیر؟ همچنین این سیستم هوشمند میتواند پیشبینیهای دقیقی در مورد آیندهی آونگهای در حال تاب خوردن، داشته باشد! اگر در جستجوی کتابی هستید که با چارچوب مشخصتر و نیز با مراجعه به منابع معتبرتر، زندگینامه ایلان ماسک را بررسی کرده باشد، میتوانید کتاب اشلی ونس را با عنوانِ «تسلا، اسپیس ایکس و جستجوی یک آیندهی خارق العاده» را بخوانید. همچنین کشورهای میانمار، سنت کیتس و نویس، الجزایر، دومینیکن، گرانادا، رواندا، ساحل عاج و بولیوی کشورهایی هستند که در این فهرست حداقل 5 رتبه ارتقا پیدا کردهاند و کشورهای عربستان و سنت لوسیا نیز حداقل 5 رتبه نزول داشتهاند.

علاوه بر اینها، شاخصی مانند متوسط رشد درآمد هر سهم در طولانی مدت (۳ تا ۵ سال) هم در نظر گرفته شده است که این شاخص برای هر شرکتی دستکم باید بیشتر از ۱۰ درصد باشد. شاید هوش مصنوعی در آینده بتواند متغیرهای دور مانده از چشم در پدیدههای مختلف را به ما یادآور شود و کمک کند تا قوانین جدیدی برای عالم بسازیم! بااینحال کارشناسان برجسته بر این باورند که این اتفاق شاید قرنهای متمادی به طول بیانجامد. در ادامه برترین و پیشرفتهترین شهرهای جهان در سال 2018 را که بر اساس این شاخصها تعیین شدهاند را به شما معرفی خواهیم کرد، با دیجیرو همراه باشید.

در ادامه فصل دوم درس هوش مصنوعی ، چهار نوع برنامه عامل سادهای شرح داده شدهاند که تقریباً اصول اساسی همه سیستمهای هوشمند را در بر میگیرند. این در حالی است که بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش مجازی و هوش مصنوعی کشور دانشگاه علوم پزشکی هوشمند ( مجازی سابق) در ترسیم ماموریت­ های جدید خود موظف است زمینه لازم جهت آموزش و تولید علم در این زمینه را فراهم آورد. در چنین حالتی ممکن است قوانین دیگری هم وجود داشته باشد که صرفاً به دلیل عدم دسترسی به متغیرهای لازم آنها را از دست دادهایم. به گفتهی این تیم در همهی جامعهها چنین اقداماتی وجود دارد و طبیعتا چیزی نیست که آنها بخواهند. در این چارچوب مفهومی، یک نتیجهی روشن آن است که اگر هر کدام از این علل اربعه نباشند، معلول نباید وجود پیدا کند، یا اگر به هر دلیلی معدوم شوند آن چیز باید معدوم شود.بر همین أساس اگر نجار و چوب آماده، اما غایت معلوم نباشد، واقعاً نجار اصلاً و اساساً نمی تواند هیچگونه کاری انجام دهد، در حقیقت میزی ساخته نخواهد شد.بر این أساس، غایت، عملاً پس از انجام کار محقق میشود اما نظراً و ذهناً باید قبل از همه روشن باشد، در غیر این صورت هیچ کاری قابل انجام نیست.پرسش اصلی و اساسی آن است که غایت از کجا شکل میگیرد؟

در حقیقت میتوان به زبان ساده MidJourney را یک تبدیلگر تازهی متن به تصویر بر پایهی هوش مصنوعی دانست که بر اساس درخواست متنی کاربر، تصاویری را تولید میکند که بهطرزی عجیب هنری و انتزاعی هستند. اگر هوش مصنوعی قوی به حقیقت بپیوندد این مسأله جنبهی جدیتری پیدا خواهد کرد. البته این موضوع به این معنی نیست که مدلهای فیزیک فعلی ما ناقص هستند یا مدلهای مناسبتری برای توضیح جهان اطراف ما وجود دارد؛ چراکه به عنوان نمونه، قوانین اینشتین یا هر قانون دیگری با ریاضیات و اصول فوقالعاده قوی به جامعهی علمی اثبات شده است. قانون سوم آن که ربات باید از وجود خود محافظت کند تا زمانی که چنین حفاظتی با قانون اول یا دوم در تضاد نباشد. چنین سوءظنی در ماههای اخیر به اوج خود رسیده و به نظر نمیرسد حتی با تغییر دولت ترامپ از بین برود. از جمله گوگل «ایمجن» (Imagen) را دارد و «دال-ای» (Dall-E) متعلق به «اوپن ایآی» (Open AI) است و حتی پروژههای کوچکتری مانند «کرایون» (Craiyon) هم وجود دارند. آنها روی پروژههای متفاوتی کار میکنند اما یک پسزمینهی مشترک در همهی فعالیتهایشان وجود دارد: بازتاب واقعیت، تخیل و هماهنگی. پیروی بحث قبلی، شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که اگر در آینده بیگانههای فضایی و باهوش را ملاقات کنیم، آیا آنها هم قوانین فیزیک را به همان شکلی که ما میبینیم درک کردهاند یا اینکه ممکن است جهان را به شکلی دیگر توصیف کرده باشند؟

در همین راستا شاید برای شما جالب باشد اگر بدانید که به تازگی برنامهای بر پایهی هوش مصنوعی توسط محققان دانشگاه کلمبیا توسعه داده شده است که ظاهراً فیزیک جایگزین و باب میل خود را دنبال میکند! شاید برای بسیاری انسانها، درک این واقعیت که روزانه با انواع مختلفی از فناوری های هوش مصنوعی (روشها، برنامههای کاربردی و دستگاهها) در حال تعامل هستند، کار سختی باشد. با کاهش قیمت رفته رفته ی موارد یاد شده، به زودی میتوان تصور کرد که مردم این سلول های خورشیدی را بر روی خانههای خود نصب کرده و در زمینه انرژی مستقل شوند. روی هم رفته در این موارد ارزانتر، دقیقتر و کارآمدتر از انسانها عمل میکنند. تحقیقات هوش مصنوعی فرضیهای را بیان میکند مبنی بر اینکه «ماشینها از نظر عملکرد، در حال شبیهسازی عملکرد ذهن انسانها هستند». شومپیتر در دو موضوع با مارکس همعقیده بود: اینکه بهرهوریِ روزافزونِ بهرهبرداریهای سرمایهدار لاجرم منجر خواهد شد به کاهش حاشیۀ سود و اینکه کاهش حاشیۀ سود منجر خواهد شد به شکلگیریِ انحصار. اتومبیلهای خودران هم در نوع خودشان بحث برانگیزند. اما ممکن است برای شما هم سوال باشد که هوش مصنوعی چگونه میتواند فیزیک جدیدی را ارائه کند؟ این مشکل همچنین این سوال را مطرح میکند که ما چگونه سیستمهای هوش مصنوعی را ایمن میکنیم؟

سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا میتوانیم هوش مصنوعی قوی را به شکلی ایجاد کنیم که چنین نتایجی در پی نداشته باشد؟ با چنین توانایی بالقوهای، برخی نگران استفاده از این هوش مصنوعی برای تولید محتوای زیانبار، ناپسند، خشونتآمیز یا اطلاعات نادرست هستند. به همین دلیل میدجورنی در حال توسعهی راهکارهای مقابله با چنین استفادههایی است اما در حال حاضر هم راهکارهایی دارد. امکان دارد که دادهها در پروژههای هوش مصنوعی هر چیزی از جمله تصاویر، کلمات، متن، ویدیوها و سایر موارد باشند. طی چند سال اخیر، توانایی سیستمهای یادگیری ماشین برای تولید تصاویر از طریق پیامهای متنی بهطرز چشمگیری در کیفیت، دقت و بیان افزایش یافته است. با پیشرفت سیستمهای هوش مصنوعی، مهارتهای آنها برای انجام کارهای مختلف بهتر از انسانها خواهد شد و اختلال در کار هم میتواند منجر به افزایش نابرابری اجتماعی و حتی یک فاجعهی اقتصادی شود. به این معنا که حتی اگر تقاضاها کاهش یابد، فشاری بر افزایش قیمتها وجود خواهد داشت تا تورم منفی و رکود رخ ندهد. هدف این تیم خلق دیپ فیک یا حتی هنر صِرف نیست بلکه هدف آنها گسترش قدرت تخیل گونهی بشر است.

این فناوری برای مفید بودن برنامهریزی شود اما در حین رسیدن به هدف خود کار مخربی انجام دهد. اگر این هوش مصنوعی به اندازهی کافی باهوش باشد، میتواند کل دنیا را برای رسیدن به این هدف نابود کند. فرد باید از کامل بودن دوره آموزشی خریداری شده اطمینان حاصل کند که همه موارد پایهای هوش مصنوعی را نیز پوشش میدهد. مجموعه گستردهای از برنامههای هوش مصنوعی نیز به صورت بازگشتی حل میشوند و زبان پرولاگ یک انتخاب مناسب برای برنامه نویسی این نوع از پروژهها به حساب میآید. همانطور که اشاره شد این زبان بر اساس قوانین کار میکند و شامل حقایق و قوانینی است که کدزنی هوش مصنوعی را شکل میدهند. پس به نظر میرسد ما هنوز زبان ریاضی هوش مصنوعی را درک نمیکنیم! پس از مطالعه این مباحث باید با تمرین آنها از یادگیری کامل ریاضیات و آمار اطمینان حاصل کرد. اگر از الگوریتمهای هوش مصنوعی برای دفاع در برابر نگرانیهای امنیتی استفاده میکنیم، باید در رابطه با ایمن بودن خود سیستم هوش مصنوعی هم اطمینان حاصل کنیم.

مشکل اصلی این است که با افزایش نگرانیهای امنیتی مبتنی بر هوش مصنوعی، تدابیر پیشگیری با استفاده از هوش مصنوعی هم افزایش پیدا میکنند. بنابراین آیا نگرانیهای مربوط به هوش مصنوعی جدی هستند یا اینکه باید آنها را نادیده بگیریم؟ در این زمینه کامپیوتر از یک الگوریتم برای یادگیری اینکه چه پیامهایی ممکن است اسپم باشند استفاده میکند و آنها را از اینباکس به فولدر اسپم میفرستد. این عدد به اندازهی کافی به چهار متغیری که ما میشناسیم نزدیک است، اما هنوز هیچ توضیحی نمیدهد که هوش مصنوعی در مورد چیستی این متغیرها چه فکری میکند. بیشتر آنچه در زندگی روزمره خود تجربه میکنیم، هوش مصنوعی محدود است که از جمله آنها میتوان به برنامههای هواشناسی، نرمافزارها و اپلیکشنهای دستیار مجازی و …

سرمایه آینده نگر: دومین عامل موفقیت این شرکتها توانایی آنها در دسترسی به سرمایه ارزان با بیان دیدگاههایشان است. هر کدام از این شرکتها در بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی که پیش از این گفتیم محصولات بومی جالب و مهمی دارند. سنگاپور: این شهر کشور در سالهای اخیر به سرعت به قطب مهمی در حوزه بزرگ دادهها تبدیل شده است؛ به خصوص بعد از آنکه دولت آن حسگرهایی را در سراسر شهر نصب کرد که اطلاعات مختلف از وضعیت ترافیکی گرفته تا جمعیت متمرکز را ثبت کنند. دانشگاه ملی سنگاپور: این دانشگاه قدیمیترین دانشگاه سنگاپور است که در جنوب شرقی این کشور واقع شده است. میلیون ها عکس با برچسب در این وب سایت ها موجود است. به گفتهی هولز، اگر با گفتن یک واژه مثلا «سگ» عکس آن را نشان دهد، همان کاری است که جستوجوی گوگل هم انجام میدهد اما نگاه هنرمندانهای که در آثار تولید شده دخیل میکند ویژگی خاص این هوش مصنوعی ست. لازم به ذکر است که، اجتنابناپذیر بودنِ سوسیالیسم و ناپایدار بودنِ سرمایهداری، دو ایدهای هستند که امروزه بهندرت در رابطه با فناوریهای برهمزننده از آنها نامی برده میشود. ممکن است لازم باشد بشر در آن زمان مشاغلی را بر عهده بگیرد که در حال حاضر قادر به تصور آنها نیستیم؛ زمانی این را خواهیم فهمید که هوش مصنوعی قوی ایجاد شود و ببینیم چه کارهایی را میتواند برای ما انجام دهد.

در چنینی حالتی این موجود مرموز میتواند به ما کمک کند تا پدیدههای جدید و پیچیدهای را که در حال حاضر درک نظری لازم در مورد آنها را نداریم، توضیح دهیم. هوش مصنوعی قوی یا strong artificial intelligence یکی از مدلهای نظری هوش مصنوعی است که با هوش انسانی برابری میکند. سیستمهای هوش مصنوعی قوی سیستمهایی هستند که به نوعی عملکرد شبیهتری به انسان دارند. همچنین ممکن است این سیستم از طرف افرادی استفاده شود که قصد صدمه زدن به دیگران را دارند. همانطور که در استراتژیهای منطقهای، مانند «استراتژی تحول دیجیتالی در آفریقا ۲۰۲۰-۲۰۳۰» یا «برنامه دیجیتال برای آمریکای لاتین و دریای کارائیب (eLAC۲۰۲۲)» ذکر شده است، ظهور فناوریهای جدید ممکن است فرصتی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کند تا روند توسعه اقتصادی خود را سرعت بخشند. همانطور که انقلاب صنعتی به شکل جدی نوع کارهایی که کارگران انجام میدادند را تغییر داد، انقلاب هوش مصنوعی هم میتواند تغییرات زیادی در شکل کار کردن افراد ایجاد کند. یک پلت فرم (یا پلت فرم محاسباتی) به عنوان”نوعی معمار سخت افزار یا چارچوب نرم افزار (شامل چارچوب های اپلیکیشن ها) تعریف می شود که به نرم افزار اجازه اجرا می دهد.” همانطور که رادنی بروکس سالیان پیش اشاره کرده است، تنها نرم افزار هوش مصنوعی نیست که ویژگی های پلت فرم هوش مصنوعی را تعیین می کند، بلکه بیشتر خود پلت فرم واقعیست که نتایج هوش مصنوعی را تحت تأثیر قرار می دهد، به بیان دیگر در این موضوع ضرورت حل مسائل هوش مصنوعی در پلت فرم های دنیای واقعی بیشتر از محیط ایزوله است.

طبقه بندی پس از مشاهده تعدادی از نمونه های دسته ها تعیین میکند که چه چیزی به کدام دسته متعلق است. همچنین زمینههای دیگری هم برای کندوکاو بیشتر در این تحقیق وجود دارد، به عنوان نمونه آیا هوش مصنوعی واقعاً میتواند متغیرهای جدیدی را بیابد؟ در واقع نگرانی اصلی در مورد این نسل از باتریها، کاملا برعکس نمونه نیکل است. فناوری هوش مصنوعی به دو دستهی اصلی زیر تقسیم میشود. فناوری هوش مصنوعی ضعیف به شما کمک میکند big data را به کمک پیدا کردن الگوها و پیشبینی کردن به اطلاعات قابلاستفاده تبدیل کنید. کیفیت اطلاعات داده شده به کاربر، در نتیجه جستجو بسیار مهم است. یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی بهترین گزینه برای پردازش این حجم از داده و کمک به نتیجهگیری است. این هوش مصنوعی به سرعت اینترنت را دربر گرفته و کاربران شبکههای اجتماعی آن را با «دال-ای مینی» (Dall-E Mini) مقایسه میکنند که به دلیل انجام عملکرد مشابه، به شهرت زیادی رسیده است. باید خاطرنشان کنیم روزانه حدود ۲.۵ ترابایت داده توسط کاربران ایجاد میشود و الگوریتمهای پیشرفته با استفاده از این دادهها میتوانند پروفایلهای بسیار دقیقی را برای نمایش تبلیغات ایجاد کنند. این شرکت، سرمایهگذاری زیادی در این حوزه انجام داده است.