به‌روزرسانی‌های ویندوز 11 هنوز با پیام‌های خطای مرموز نصب نمی‌شوندآخرین به‌روزرسانی‌های ویندوز 11 با یک باگ دیگر مواجه شده‌اند که باعث می‌شود فرآیند نصب با شکست مواجه شود و یک پیام خطای مرموز و غیرمفید ایجاد کند.

این مشکل مدتی است که گریبان کاربران ویندوز 11 را گرفته است و همینطور جدیدترین ویندوز (در برگه جدید باز می شود) گزارش‌ها، همچنان باعث ناامیدی برخی از افرادی است که نمی‌توانند به‌روزرسانی ژانویه را از مایکروسافت (معروف به پچ KB5022303) نصب کنند، و به‌روزرسانی اختیاری اخیر برای ژانویه که هفته گذشته منتشر شد (KB5022360 – یک به‌روزرسانی پیش‌نمایش که به طور کامل بهبود یافته و در فوریه منتشر می‌شود) ).منبع