به‌روزرسانی رایگان Steam Deck در نهایت به من اجازه می‌دهد از Spice Girls به عنوان یک ویدیوی راه‌اندازی استفاده کنماگر می‌خواهید Steam Deck خود را با چیزی بیشتر از لوگوی دستی راه‌اندازی کنید، یک به‌روزرسانی بتا که برای نصب در دسترس است به شما این امکان را می‌دهد.

با رفتن به Settings > System > Steam Update Channel > Beta، می توانید این را نصب کنید به روز رسانی (در برگه جدید باز می شود) هنگامی که به یک نمایشگر خارجی متصل می‌شوید، رزولوشن را نیز تغییر می‌دهد و پس از وصل شدن Steam Deck به یک صفحه نمایش، از زحمت انجام این کار جلوگیری می‌کند.

منبع