به‌روزرسانی Microsoft Outlook مانع از آن می‌شود که ایمیل‌های حساس به دست افراد نادرست ختم شودکاربران تجاری به زودی از عملکرد بهبود یافته Microsoft Outlook بهره مند خواهند شد که به اطمینان از حفظ اطلاعات حساس در حلقه های مناسب کمک می کند.

در حال حاضر، مایکروسافت ابزاری برای برچسب‌های حساسیت ارائه می‌کند که به کارمندان اجازه می‌دهد وضعیت حساسیت یک پیام ایمیل را به صورت دستی دیکته کنند. همچنین یک ویژگی برچسب‌گذاری خودکار وجود دارد که می‌تواند اطلاعات شناسایی شخصی مانند شماره‌های تامین اجتماعی و جزئیات پرداخت را شناسایی کند.منبع