بینیازی از آزمایش نیش پشه روی انسان، با ابداع ماده جدید

بینیازی از آزمایش نیش پشه روی انسان، با ابداع ماده جدید

وی افزود: ممکن است بهینه سازی سکوی آزمایشی و مدل های ماشینی ما، برای مطالعه سایر گونه ها زمان‌بر باشد. همچنین از آنجایی که رفتاری که در آزمایشگاه‌های موجود وجود دارد با رفتار پشه‌های در طبیعت متفاوت است، نتایج اعتبارسنجی ما در مورد جمعیت پشه‌های وحشی مهم است.

به گزارش گزارش و به نقل از آی اییک ماده زیستی جدید که به طور بالقوه نیاز به داوطلبان انسانی یا حیوانات را در پژوهش‌های روی نیش پشه‌ها از بین میبرد، از طریق مشارکت بین پژوهشگران دانشگاه رایس (Rice) و دانشگاه تولین (Tulane) ساخته شده است.

تحقیقات برای تجزیه و تحلیل و تحلیل داده‌ها، سکویی ایج اد ساخته شد که هیدروژل‌های چاپ سه‌بعدی شده زیستی را برای شبیه‌سازی پوست انسان با نظارت تصویری و الگوریتم‌های بینش رایانه‌های ترکیبی می‌کند.

بینیازی از آزمایش نیش پشه روی انسان، با ابداع ماده جدید

مواد روی مجموعه‌های هیدروژل‌های ساده پوشیده‌شده با مواد شیمیایی شیمیایی به DEET که ماده دافع حشرات است و یک ماده دافع حشرات گیاهی، آزمایش می‌کنند تا ببینند که پشه‌ها چگونه به هر نوع هیدروژل واکنش نشان می‌دهند.

پروفسور داون وسون از دانشگاه تولین می‌گوید: همه آزمایش‌ها از انواع آزمایشگاه‌های پشه‌ها استفاده می‌شوند و اکثر آنها شامل یک نوع خاص از Aegypti هستند که ویروس‌های ناقل تب زرد، ویروس‌ها، ویروس‌های زیکا و دیگر موارد هستند.

این داده‌ها برای ایجاد یک مدل ماشینی برای تمایز بین پشه‌هایی هستند که از این هیدروژل‌ها خورده بودند و پشه‌هایی که از آن نخورده بودند، استفاده می‌شدند. پشه‌ها که خون درون هیدروژل‌ها را مصرف می‌کردند، تحت نظارت قرار می‌گیرند. این امر، بررسی سریع و کارآمد داده‌های مربوط به پیشها را با دقت متوسط ​​9.5 درصد آسان‌تر کرد.

بخوان  جیمز وب مواد اولیه تشکیل حیات را در یک فضای فضایی منجمد یافت

تقلید از پوست انسان

پروفسور “امید ویسه” با ابداع یک زیست‌ماده جدید، امیدوار است که برای انجام آزمایش نیش پشه‌ها نیازی به داوطلبان باشد.

دکتر امید وی که مشتاقانه منتظر تحقیقات آینده است، می‌گوید: به طور کلی، نتایج ما نشان می‌دهد که آزمایشی ما می‌تواند برای غربالگری ترکیبات مختلف از نظر آنها بر روی پشه‌ها، ساختاربندی و سازگاری باشد.

خونی که تا ۳۷ درجه سانتیگراد گرم شده بود، در هر هیدروژل تزریق شد. در حالی که ۱۳.۸ درصد از پشه‌های قفس کنترل، خون مصرف می‌شوند، هیچ یک از حشراتی که هیدروژل‌های پوشانده شده با دافع حشرات دریافت کرده‌اند، خون نخوردند.

پروفسور امید ویسه، سرپرست این پژوهش از دانشگاه رایس گفت: گروه‌های پژوهشی مختلف به دنبال یافتن راه‌هایی برای (دفع و) جلوگیری از نیش زدن پشه‌ها هستند، اما مواد دافع جدید به بازار، چالش برانگیز است. این مطالعه می‌کند تا بتواند آزمایش‌های مربوط به نیش پشه‌ها را افزایش دهد و به افراد انسانی و حیوانات را کاهش دهد.

انتهای پیاممنبع