تاثیر تب خفیف در بهبودی تغییر‌ها

سلامت عمومی طب طبیعی برای انسان باید از طریق تحقیقات ممکن شود، اما از آنجایی که مکانیسم‌های ایجاد شده و تداوم تب در بین حیوانات مشترک است، منطقی است که انتظار می‌رود مشابهی را در انسان‌ها اتفاق بیفتد. این نشان می‌دهد که در اولین نسخه‌های خفیف باید در برابر خرید داروهای تب بدون که به عنوان داروهای ضد بیماری غیر استروئیدی یا به اختصار NSAID شناخته می‌شوند، مقابله کنیم. NSAIDs ناراحتی ناشی از تب را از بین می‌برند، اما احتمالاً برخی از مزایای این پاسخ طبیعی را نیز از بین می‌برند.

برای این مطالعه، از یک مدل ماهیانه پیوسته‌استخوانان اوریتمیک که کنترل دقیق مکانیسم‌های تب را از طریق تنظیم حرارت دینامیکی فراهم می‌کند، برای ارائه می‌کرد و شرایط طبیعی را برای گرمایش و سرمایش بیشتر تقلید می‌کرد، استفاده کرد. یک محفظه سفارشی حیوانات، پایداری دمایی چند روزه را بدون استفاده از محیطی که بر اثر تأثیر می‌گذارند، ارائه می‌دهد.

محققان دریافتند که تب در حدود هفت روز به پاکسازی ماهی از کمک کرد. همچنین به از بین بردن و ترمیم بافت‌هایی که آسیب دیده بودند، کمک کرد. طب متوسط ​​خود به خود می‌شود، به این معنی که بدن می‌تواند آن را القا کند و به طور طبیعی بدون دارو خاموش شود.

محققان دانشگاه آلبرتا به تازگی اعلام کردند تب خفیف را از بین بردن سریع‌تر حمله‌ها کمک می‌کند.

انتهای پیاممنبع

به گزارش ایسنا و به نقل از تی ای، شواهد متعددی به مهم تب متوسط ​​برای زندگی میزبان اشاره دارد، روندهای زمینه های هنوز ناشناخته هستند. با در نظر گرفتن برنامه‌هایی که محل مرکزی بدن را تنظیم می‌کند و استرس فیزیولوژیکی ناشی از عدم آن‌ها، اثبات این موضوع در مدل‌های حیوانات خونگرم برانگیز است.

بخوان  Brave Summarizer در بازی نتایج جستجوی هوش مصنوعی با Bing و ChatGPT روبرو می شود
یک مطالعه جدید که توسط دانشگاه آلبرتا انجام شده، نشان دادن تب خفیف به پاک کردن سریع‌تر شکست‌ها کمک می‌کند. مطالعات در این مطالعه سینتیک طبیعی را برای القا و تنظیم تب و وسیعی از دماهای قابل تحمل بررسی کردند. نتایج حاکی از آن است که شاید بهتر باشد به جای اینکه به طور خودکار به دارو برویم، به تب خفیف اجازه می دهد که مسیر خود را طی کند.