تاثیر گروه خونی در ابتلا به یک بیماری بیمارینتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد گروه خونی افراد می‌توانند احتمال ابتلای افراد به یک بیماری را به نام «پارواویروس» را پیش‌بینی کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از اس تی دی، نتایج مطالعه چندین نفر دارای چندین موسسه کارولینسکا که با همکاری شرکت Octapharma ساخته شده است، نشان داده شده است گروه خونی عامل اِر هاش(D)

(سیستم گروه خونی Rh) بیشتر در معرض خطر ابتلا به عفونت پاروویروس هستند.

بیماری، یک بیماری ویروسی ناشی از پارووی است که در کودکان مدرسه‌ای دیده می‌شود و با لکه‌های قرمز روی گونه‌ها مشخص می‌شود و همین علائم می‌تواند به بازوها و پاها نیز سرایت کند و در حالی که بزرگان نیز می‌توانند به این ویروس‌های پنجم مبتلا شوند. اما در بسیاری از افراد بزرگ، علائمی دیده نمی‌شود.

در یک مطالعه جدید، افرادی که به این بیماری مبتلا هستند، نشان دادند که فرد دارای عامل اِهاش(د) باشد، افزایش می‌یابد. علاوه بر این بر نوع گروه خونی در سیستم گروه خونی AB0، عامل اِر هاش رایج‌ترین نوع سیستم گروه خونی برای درمان این بیماری است.

در این مطالعه بیش از 100 هزار اهداکننده خون بین سالهای 2015 تا 2018 در آلمان برای بررسی پاروویروس مورد غربالگری قرار گرفتند. از بین اهداکنندگان خون، 22 نفر به این ویروس مبتلا شدند. در تحقیقاتی که انجام دادند همه مبتلایان به این بیماری مبتلا به عامل اِر هاش(د) بودند.

راسموس گوستافسون(Rasmus Gustafsson) محقق علوم علوم اعصاب بالینی در موسسه کارولینسکا گفت: نتایج این یافته مهم است و می‌تواند به این معنا باشد که دارای سیستم عامل گروه خونی عامل اِر هاش(D) در زمانی که سلول‌ها میزبان ویروس می‌شوند مهم است و می‌شود. ممکن است یک سلول سلولی جدید و ناشناخته برای ویروس باشد.

ارزیابی همچنین دریابند که خطر ابتلا به این اتفاق در ماه‌های تابستان افزایش می‌یابد است. علاوه بر این، زنان و همچنین افراد ۳۱ تا ۴۰ سال بیشتر در معرض خطر قرار گرفتن در معرض خطر قرار می‌گیرند.

یافته‌های این مطالعه در مجله “Journal of Infectious Diseases” منتشر شده است.

انتهای پیاممنبع