تاریخچه شرکت ایسوس ، غول تکنولوژی دنیا! 1 بیتی

با پیشرفته تر شدن تکنولوژی بازاریابی، شرکت ها در می یابند که میتوانند همه چیز را از کارکردهای اصلی تجارت مانند تبدیل تجارت الکترونیکی تا موارد پیچیده تر، مانند مدیریت روابط چند بعدی مشتری با چند کانال، تسریع و بهینه سازی سایت 1biti کنند. ممکن است که حتی ضایعات و تلفات نیز توسط حسابرسی کامپیوترها و تلفن های هوشمند کاهش یابند و از این نظر نیز آنها را به یک نقطه قوت در نوآوری و تکنولوژی تبدیل می کند. نظرسنجی سیسکو در سال ۲۰۱۷ در مورد فناوری اطلاعات و تصمیمگیرندگان کسبوکار در ایالاتمتحده، بریتانیا و هندوستان به این یافته رسید که متداولترین برنامههای اینترنت اشیا (۴۷%) بر ارتقای کیفیت محصولات یا عملکرد، ارتقای تصمیمگیری (۴۶%) و کاهش دادن هزینههای عملیات (۴۵%) متمرکز میشوند. از کارخانه تا کامیون تا انبار تا مغازه، اینترنت اشیا میتواند به سازمانها، تصویری متمرکز و واحد از محل دقیق تمام محصولات، نحوه تولید آنها، سرعت حملونقل آنها و سرعت فروش آنها ارائه بدهد.

در بخش مراقبتهای بهداشتی، همه چیز از حسگرهای بلعیدنی گرفته تا دستگاههای استنشاقی متصل و لنزهای تماسی اکنون بخشی از اینترنت اشیا شدهاند و بیماران و متخصصان حوزه بهداشت را نسبت به اتفاقات داخل بدن، وضعیت سلامت و نحوه مصرف داروها آگاه میکنند. موجودات هوشمند باید قادر به تعیین اهداف و دستیابی به آنها باشند تا بتوانند آینده را ترسیم کنند. البته افراد میتوانند با دستگاهها تعامل داشته باشند؛ برای نمونه، میتوانند آنها را تنظیم کنند؛ به آنها دستورالعمل بدهند یا به دادهها دسترسی پیدا کنند. توسعه این قابلیتها ضرورتاً به سرمایهگذاری قابلتوجهی نیاز دارد که شرکتها میتوانند تنها بهواسطه شناسایی موقعیتها برای پولی سازی داراییهای دادههای اینترنت اشیای خود این سرمایهگذاریها را قضاوت کنند. بسیاری از شرکتها با سرمایهگذاری بالا و تولیدی هنوز در مراحل اولیه توسعه قابلیتهای دیجیتالی و تجزیهوتحلیل نحوه استفاده دادهها از ماشینآلات و محصولات متصلبههم هستند. یکی دیگر از مثال های بکارگیری هوش مصنوعی در نحوه ی چیدمان محصولات است. حتی شرکتها در ابتدای بررسی خود در نحوه ایجاد داراییهای اختصاصی، توسعه پیشنهادهای داده محور و مشارکت در اکوسیستمهای داده باید یک استراتژی بلندمدتتر تعریف کنند. در عمل یک شبکه گسترده یا یک شبکه اینترنت است که به بردهای اینترنت اشیاء مجهز به سنسور و محرک اجازه میدهد با سرورهای وب یا ابر ارتباط برقرار کنند و یا با هم تعامل داشته باشند.

متامسک به شما امکان میدهد تا از برنامه های وب ۳ استفاده کنید. کاربرد اینترنت اشیا در محل کار شامل سیستمهای ردیابی موجودی انبار است تا هر موقع با کمبود محصول مواجه شدید، شما را در جریان بگذارد و بهصورت خودکار محصولات جدید را سفارش بدهد. با افزایش تعداد دستگاههای متصل، محیط زندگی و کار ما با محصولات هوشمند پر میشود. اکوسیستم IoT مجموعهای از دستگاههای هوشمندِ مبتنیبر وب است که با بهرهگیری از پردازندههای جاسازیشده، سنسورها و سختافزار ارتباطی، به گردآوری، ارسال و اقدام روی دادههای دریافتشده از محیط میپردازد. پولسازی از دادههای داخلی. این امر به دیگر دو سطح پولسازی دادهها میانجامد: کاربرد بینشهای داده محور به فرآیندهای درونی و فروش خارجی محصولات و خدمات داده محور جدید. اسکات برینکر: موافقم که اکثر شرکتها فقط از بخش کوچکی از ابزارهای خود استفاده میکنند که تا حدی به این دلیل است که رهبران بازاریابی کمترین وقت برای درک ابزارها دارند تا ببیند چه آزمایشاتی میتواند اجرا شود. برای مثال می توان به پیاده سازی یک سیستم خبره با استفاده از شبکه های عصبی اشاره نمود.

وی ادامه داد: بدین ترتیب کاربر به چالش کشیده میشود تا در لحظه یک پاسخ را تولید کند و این موضوع به میزان خوبی از تقلب و روشهای دور زدن سیستم مانند جعل عمیق (Deep Fake) جلوگیری میکند. همانطور که تخمین زده شده است تا سال 2020 بیش از 25 میلیارد وسیله مختلف در جهان از طریق این مفهوم به تلفن همراه هوشمند شما متصل می شوند و قابلیت کنترل آنها نیز وجود دارد. یعنی امارات تنها سفارش دهنده آن بود اما در همان مقطع این اقدام به شکل گسترده مورد تمسخر برخی از گروه ها و رسانه های داخلی ایران قرار گرفت آن را نشانه فخرفروشی امارات با تکنولوژی دیگران دانستند. دانستند و واضح است كه دانش مهندسان تحت تأثير آن چه كه خبرگان به آن ها می گفتند در يك چارچوب كاری معين قرار داشت. با افزایش میزان و تنوع دادهها، شرکتها به فرآیندهایی نیاز خواهند داشت که کیفیت و مدیریت کیفیت دادهها را تضمین میبخشند. در خانه هوشمند، این گجتهای مجهز به اینترنت ما را از شر انجام کارهای خانه رها میکنند، کمی از وقت باارزشمان را به ما بازمیگردانند و به زندگی روزمره و خاکستری ما، رنگ و لعاب هیجانانگیزتری میبخشند.

از این رو، سیطره فرهنگ، ارزشها و اعتقادات به واسطه حاکمیت بر چگونگی رفع نیازهای انسانی بر اشکال و ماهیت فناوری نیز مستولی خواهد بود. این فناوری شبیه و قابلمقایسه با آمازون الکسا است. همانطور که در فیلم های علمی و تخیلی مشاهده می کنید، ممکن است که در آینده کنترل دنیای بشر توسط این نسل از اینترنت عملی شود. ممکن است شما اتومبیل را به عنوان یک اینترنت اشیا نتوانید تصور کنید، به عنوان مثال خودرو سازی تسلا با استفاده از هوش مصنوعی، تراشه ذخیره کننده اطلاعات و اتصال به اینترنت توانسته است ماشین خود را به یک اینترنت اشیا تبدیل کند، این خودروها با توجه به داده وارد شده مانند: حفظ فاصله ایمنی بین دیگر ماشینها، توقف کامل در پشت چراغ قرمز توانسته است نیاز به رانندگی توسط شخص را برطرف نماید و خودرو، مسیری که فرد مشخص میکند به صورت کاملا هوشمندانه میپیماید. مثلا اگر همزمان که در حال تماشای یک فیلم یا ویدیو به صورت آنلاین هستید تست را شروع کنید، سرعتی که در انتها به شما نشان داده میشود پایینتر از سرعتی است که در شرایط عادی به دست میآید. از بُعد سادهتر، میتوان به اینترنت اشیا به شکل لامپی نگاه کرد که با گوشی هوشمند روشن و خاموش میشود؛ سیستم دمای هوشمند که به کمک حسگرهای کار گذاشتهشده در سراسر خانه، حضور ساکنان را در اتاقها تشخیص میدهد و دما را با حضور آنها و متناسب با علاقه آنها تنظیم میکند؛ اسباببازی هوشمندی که بهطور بیسیم به دیتابیس آنلاین متصل میشود و با قابلیت تشخیص صدا و تصویر، به سؤالات و درخواستهای کودکان پاسخ میدهد.

بلاکچین اساسا یک دفتر کل عمومی آنلاین است که یک رکورد دائمی و قابل دسترس از هر مرحله از زنجیره تامین ایجاد میکند. این نوع حملات سایبری خاص، متن باز نامیده میشود و به این معنی است که کدها برای تغییر در دسترس همه قرار خواهند گرفت، در آینده که تعداد دستگاههای مجهز به اینترنت اشیا افزایش پیدا کند این مورد میتواند در برخی از موارد موجب از کار افتادن تجهیزات الکترونیکی شود و یا اطلاعات شخصی و محرمانه ذخیره شده بر روی هر کدام از تجهیزات را به راحتی در اختیار بگیرد و از آنها سواستفاده کنند. درحالیکه شرکتها در برخی صنایع، ازجمله ساخت موتور هواپیما، برای ارائه نظارت از راه دور و راهحلها از تجهیزات متصل به سیستم استفاده کردهاند، اما بیشتر تلاشها هنوز در مرحله شواهدی برای عمل میباشند و شرکتهای کمی مدلهای کسبوکار یا عملیات مبتنی بر دادههای اینترنت اشیا در خارج از محصولات و فرآیندهای کسبوکار موجود خود را توسعه دادهاند. برای نمونه، در سیستم های پردازش تصویری، اگرچه سیستم می تواند اطلاعات تصویری بسیار خوبی را به دست بیاورد، اما نمی تواند از این اطلاعات برای انجام وظایف دیگر استفاده کند. همچنین، برنامههای کاربردی اینترنت اشیا میتوانند دادههای مربوط به محدوده قطعی را جمعآوری و منابعی را برای کمک به شرکتها ارائه دهند.

حتی در مقیاسی بزرگتر از این، پروژههای مربوط به شهرهای هوشمند، تمام نقاط شهر را با حسگر میپوشانند تا درک و کنترل انسان را بر محیط اطراف خود افزایش بدهند. در هوش مصنوعی و سیستم های خبره، این توانایی مربوط به پردازش زبان طبیعی (Natural language processing) بوده که به اختصار NLP نامیده شده است. تحقیق در اخلاق ماشین کلید حل نگرانی های سیستم های خودکار است، و نیز می توان چنین ابراز داشت که تصور ماشین های خودکار بدون داشتن بُعد اخلاقی ریشه ی تمام نگرانی ها در زمینه ی ماشین های هوشمند است. باید توجه داشت که پروتکلهای اتصال، شبکه و ارتباطات که با این دستگاههای مبتنیبر وب بهکار میروند، عمدتاً به اپلیکیشنهای خاص IoT، بستگی دارند. روشن و خاموش کردن ماشین لباسشویی از طریق تلفن همراه، کم و زیاد کردن نور تنها با استفاده از یک اپلیکیشن، جاروبرقی رباتیک که به صورت هوشمندانه و با دقت تمام محل مورد نظر ما را پاکسازی میکند، دستگاههایی که به اینترنت متصل میشوند و با استفاده از تکنولوژی روز ساخته میشوند، و دستگاههایی که با استفاده از تکنولوژیهایی که هدف آنها دراختیار گذاشتن امکانات بیشتر و بهتر برای راحتتر کردن استفاده و در نتیجه راحتی ما میشود این موارد تنها چند نمونه کوچک از آینده اشیا را به ما نشان میدهد.

اسپیکرهای هوشمند مخصوص محیط کار، نظیر Alexa for Business، کارمندان را قادر میسازد تنها به کمک صدای خود تجهیزات ویدئوکنفرانس را روشن کنند، تقویم را بررسی کنند، زمانی را برای برگزاری جلسه تعیین کنند و اتاق کنفرانس خالی پیدا کنند. ممکن است تصور کنید که اینترنت همراه باعث برکناری بسیاری از کارهایی می شود که امروزه توسط بشر انجام میگیرد اما بهتر است بدانید که اینترنت اشیا در واقع سازنده یک آینده روشن برای بشریت است. مجلس به تازگی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را برای بررسی به کمیسیونها ارسال کرد تا در صورت تصویب برای اجرا به شورای نگهبان فرستاده شود.

اینترنت اشیاء، شرکتها را تشویق میکند تا رویکردهای خود را نسبت به کسبوکار، صنعت و بازارشان بازنگری کنند و با بهرهمندی از ابزارهایی مؤثر، راهبردهای کسبوکارشان را بهبود بخشند. ورود نسل جدید اینترنتی به صنعت اتومبیل رانی، شرکتهای اتومبیل سازی را به سمت ساخت، خودروهای بدون راننده تشویق میکند. شرکتهای مخابراتی بی سیم به گسترش شبکههای اینترنتی نسل جدید پرداخته که این نسل از شبکه اینترنی که در زمینه سرعت تبادل داده، رشد چشمگیری دارد به توانایی اتصال همزمان چند تجهیزات الکترونیکی هوشمند، به اینترنت میدهد سرعت تبادل داده، به معنی جمع آوری تجزیه و تحلیل و مدیریت دادههای جمع آوری شده که توسط تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده شما صورت میگیرد، به نوآوری خدمات در شرکتهای سازنده تجهیزات الکترونیکی اینترنت اشیا و شناسایی تقاضا مصرف کننده به ساخت محصولات جدید با امکانات بیشتر کمک میکند، ارائه دستگاههای بیشتر به منزله کمک بیشتر برای زندگی راحتتر است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، هم اکنون بیش از ۳۲ هزار کسبوکار اینترنتی در ایران فعال هستند که بخش بزرگی از آنها در شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند و کندی یا قطع اینترنت، مشکلات زیادی را برای آن ها فراهم می کند. بازی ها مدل های خوبی از وضعيتهای رقابتی می توانند باشند، بنابراين روش های طراحی شده برای تئوری بازی ها شايد بتوانند در مسائل عملی هم به كار گرفته شوند.

استفاده از یخچال ها می تواند موارد خوبی برای اتصال اینترنت اشیاء باشد که در اینجا بدین معناست که برای مثال این وسیله می تواند شما را از تاریخ انقضا و تولید و دیگر اطلاعات خوراکی و غذاهای مختلف با خبر کند. بر اساس گزارش slashgear، هوش مصنوعی ممکن است در آینده به ادراک بشری برسد و شاید همین الان هم کم و بیش رسیده باشد، اما اکنون این مسئله مطرح میشود که این اتفاق میتواند خبر خوبی باشد یا نگران کننده؟ به طور مثال وقتی یک وب سایت فیلمی را که ممکن است دوست داشته باشید نمایش میدهد، دستگاه میتواند به شما پیشنهاد کند که آن را مشاهده کنید. بهعنوانمثال، یک سازنده فولاد از تجهیزات حسگر برای تغذیه الگوریتم هوش مصنوعی داده محور استفاده میکند تا ضخامت یکنواختی از روی بازدارنده زنگزدگی بر روی فولاد خودروهای پیشرفته ایجاد کند. در همین میان ابر شرکت هایی همچون سامسونگ، سونی و فیلیپس نیز در این زمینه و برای اتصال ساخته های خود به این شبکه تلاش می کنند. برنامه هایی که دارای هوش مصنوعی نمی باشند، صرفا یک سری دستورالعمل های مشخصی را دنبال می کنند در حالی که الگوریتم های هوش مصنوعی از روش ذهن انسان برای حل مسئله تقلید می کنند.

تکنولوژی نه تنها در مورد پیشرفت فناوری و یا بهره وری بیشتر و کشف روش ها و فرآیندهای جدید است بلکه ما باید گزینههای عاقلانه را به آن اضافه کنیم که برای آینده فناوری سودمند است. باید مدلهای عملیاتی ایجاد کنند تا راهحلهای دیجیتالی ارائه دهند، از روشهای کاری سریع و تیمهای چندوظیفهای که با فناوری اطلاعات، تولید، مهندسی و توسعه محصول آمیخته هستند استفاده کنند. یکی از دانشجویان این دانشگاه به نام دیوید نیکولز از اینکه مجبور بود برای خرید نوشیدنی، هر بار مسیری طولانی را از دفتر خود تا این یخچال طی کند، خسته و کلافه شده بود و در اغلب اوقات هم وقتی به یخچال میرسید، از نوشابه خبری نبود یا کاملا گرم بود. فیروزآبادی تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعملها ازجمله استفاده از مسیر کابلهای برق فشار قوی برای شبکههای ارتباطی را از علل اصلی اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور اعلام کرد. گوگل اعلام کرده است که نسخه رایگان این پلتفرم سال آینده عرضه میشود، اما در حال حاضر با پرداخت حق اشتراک و خرید بازیها، میتوان از آن استفاده کرد. گوگل هم در تحقیقات و هم در محصولات خود از این کتابخانه استفاده میکند.

شاید اولین نمونهای که بتوان واقعا نام اینترنت اشیا را روی آن گذاشت، دستگاه وندینگ حاوی قوطیهای کوکاکولا بود که در دهه ۸۰، یعنی بیش از ده سال قبل از اینکه نام اینترنت اشیا روی این تکنولوژی گذاشته شود، در دانشگاه کارنگی ملون در پیتسبورگ پنسیلوانیا قرار داشت. با وجود چراغ راهنمایی IoT، دیگر این مشکل وجود نخواهد داشت زیرا تغییر رنگ چراغ و زمان آن بر اساس ترافیک آن لحظه تعیین میشود. پارک وسایل نقلیه و مدیریت ترافیک حوزه دیگری است که هوش مصنوعی در شهر هوشمند می تواند به آن کمک کند. برخی افراد با آغوش باز از عصر جدید اشیا هوشمند استقبال خواهند کرد؛ درحالیکه برخی دیگر برای روزهایی که صندلی فقط صندلی بود و کاربرد دیگری نداشت، دلتنگ خواهند شد. نمونه دیگری از اینترنت اشیا در محیط کار، میزهای هوشمندی است که به کارمندانی که به مدت طولانی روی صندلی نشستهاند هشدار میدهد تا از جای خود بلند شوند. با داشتن چنین سیستم پیشرفتهای، قطعه معیوب بیدرنگ شناسایی میشود تا مهندسان پیش از بروز هرگونه اختلال در کار، تعمیرات لازم را روی آن انجام بدهند. نسل دوازدهم چیپهای Alder Lake به سیستم بصری ارتقایافته جدیدی مجهز خواهند بود که با طراحی 10 نانومتری سوپرفین (SuperFin) تولید خواهند شد.

ذهن نیکولز مدتها درگیر این ماجرا بود که ناگهان اولین دستگاه وندینگی را که با کامپیوتر کنترل میشد و در دانشگاه استنفورد قرار داشت، به یاد آورد و متوجه شد تکنولوژی که برای حل مشکل یخچال کوکاکولا دانشگاه خود به دنبال آن بود، از پیش وجود داشته است.چند روز بعد، نیکولز به همراه چند نفر از دوستانش، سیستمی برای اتصال به دستگاه وندینگ از طریق آرپانت (پیشدرآمد اینترنت امروزی) طراحی کرد که به کمک آن میتوانستند از راه دور وضعیت موجودی یخچال را بررسی کنند (مثلاً ببینند آیا در یخچال نوشیدنی موجود است یا اینکه نوشیدنی خنک است). استفاده از اپلیکیشن ها برای تجزیه تحلیل و طراحی خلاقانه .

رقابت بین پلتفرمهای مختلف، فروشندگان و شرکتهای نرمافزاری و اپراتورهای شبکه برای گرفتن سهم بیشتر در بازار اینترنت اشیا بسیار جدی و نفسگیر است و هنوز مشخص نیست کدام یک از آنها پیروز ماجرا میشوند؛ اما بدون وجود استانداردها و پروتکلهای لازم، احتمالا در چند سال آینده شاهد فجایع امنیتی بزرگی در حوزه IoT خواهیم بود. با ادامه کاهش قیمت حسگرها و ارتباطات اینترنتی، افزودن دستگاههای بیشتر به اینترنت اشیا مقرونبهصرفه میشود. توسعه دهنده Wi-Fi برای تقویت سیگنال اینترنت شما به اتاقهای دیگه مثل همون Wi-Fi repeater کار میکنه، اما مزیته این یکی اینه که توسعه دهندهها کمتر از تکرار کنندههای Wi-Fi باعث کاهش پهنای باند شما میشن و دستگاههای متصل رو با اتصال اینترنت قوی روبرو میکنن. باید توجه داشت، این نوع هوش مصنوعی هنوز بهصورت واقعیتی دور از ذهن است؛ زیرا در حال حاضر ابزارهای موردنیاز برای ساخت آن در دسترس نیستند که دلیل آن میتواند این باشد که حتی مغز انسان هنوز بهصورت یک جعبه سیاه است و انسان همچنان تا فهمیدن و درک معنی واقعی و درست هوش فاصله دارد. این نوع برنامهها نه تنها به افراد کمک میکنند تا درک بهتری از وضعیت سلامت خود داشته باشند، بلکه به پزشکان هم اجازه میدهد بیماران را از راه دور نظارت کنند.

روترها و سوئیچها این لایه را بکار نمیگیرند اما برنامههای کاربردی بین راه در در پهنای باند این کار را میکنند، همانطور که پروتکل RSVP (پروتکل ذخیره منابع) انجام میدهد. قابلیتهای دیجیتالی بنیادی. شرکتها کار تجزیهوتحلیل و دیجیتالی خود را با توسعه قابلیتهای بنیادی و پلتفرمهای دیجیتالی لازم برای جمعآوری، یکپارچهسازی، مدیریت، تأمین امنیت و تجزیهوتحلیل دادهها شروع کنند. به عنوان مثال، میتوان از حسگرها برای نظارت بر رویدادها یا تغییرات در سازهها، پلها و سایر زیرساختها استفاده کرد. همه دانلودهای در حال اجرا را متوقف کنید و سایر صفحات مرورگر خود را ببندید. فقط انسانها نیستند که از دستگاههای متصل به اینترنت استفاده میکنند بلکه،شهرها و شرکتها هم میتوانند با استفاده از وسایل الکترونیکی که به اینترنت متصل میشوند و نیازی به صرف زمان و حضور فیزیکی کارمندان ندارند، در راستای صرفه جویی در وقت و هزینه خود گام بردارند. هدف بعدی اینترنت اشیا را می توان کاهش هزینه های عملیات دانست.