تشخیص زودهنگام سرطان با روش نوری جدید

به گزارش ایسنا و به نقل از آی او، محققان دانشگاه کویمبرا پرتغال از توسعه یک روش نوری جدید، سرطان را در بیمارانی که در مراحل اولیه این بیماری قرار دارند، می‌کند، شناسایی کردند. این روش می‌تواند از اشعه لیزر یا مادون قرمز برای تشخیص و تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل بخش‌های جراحی شده در هر منطقه، استفاده کند.

بنابر گفته‌ها، این روش جدید با هدف جایگزینی روش‌های فعلی نیست، بلکه اطلاعات بیشتری را به پزشکان ارائه می‌کنند که با روش‌های دیگر به دست نیامده است. اثر بخشی از این روش بسیار مثبت بود و حتی پزشکان توسط آن قادر به تمایز قائل شدن بین بافت‌های آزمایشی غیر بدخیم و بدخیم نیز بودند.

تحقیقات بیشتر برای تشخیص سرطان، هیستوپاتولوژی یا با بافت روی آسیب‌شناسی هستند که این امر به پزشکان اجازه می‌دهد بین سلول‌های معمولی و سرطانی از نظر مورفولوژیکی تمایز قائل شوند.

اما در این مطالعه مطالعه بر روی روش‌های نوری تشخیص سرطان با استفاده از دیدگاه‌های سنجش ارتعاشی(vibrational spectroscopy approach) بودند. این روش غیرتهاجمی تغییرات احتمالی رخ داده در سلول‌های بیمار را در اختیار متخصصان قرار می‌دهد و به تشخیص زودهنگام و دقیق سرطان کمک می‌کند.

انتهای پیاممنبع

مطالعات دانشگاه “کویمبرا” پرتغال در مطالعه اخیرشان روش نوری را برای تشخیص زودهنگام سرطان ابداع کردند.