تصویر حال ناخوش دریاچه ارومیه در میان آلبوم تصاویر فضانوردان

تصویر حال ناخوش دریاچه ارومیه در میان آلبوم تصاویر فضانوردان

دریاچه ارومیه که در گوشه شمال غربی ایران واقع شده است، یکی از بزرگترین دریاچههای دائمی زیاده‌شور(hypersaline) جهان –دارای آب شورتر از آب- و بزرگترین دریاچه دریا است که در سالهای اخیر با مشکل سطح آب و خشکسالی مواجه شده است. دریاچه ارومیه که از اواسط دهه ۸۰ شمسی شروع به خشک شدن کرد، خطر خشک شدن کامل قرار دارد. در تازه‌ترینی که فضانوردان مستقر در فضای بین‌المللی از مناطق مختلف زمین از انتشار تصاویری از دریاچه ارومیه ایران نیز به چشم می‌خورد.منبع