تصویر خیره‌کننده‌های مهد ستاره‌ای سحابی «شکارچی»تصویر زیبایی که ناسا از سحابی «شکارچی» منتشر کرده است، ساختارهای ظریف غبار و گاز تشکیل‌دهنده آن را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیجیتال ترندز، صورت فلکی «شکارچی» (سحابی شکارچی)، یکی از قابل تشخیص‌ترین صورت‌های فلکی در آسمان شب است. در این صورت فلکی، یک سحابی زیبا وجود دارد که منطقه‌ای شلوغ از تشکیل ستاره است. اخیراً تصویر خیره‌کننده‌های صحابی شکارچی توسط ناسا منتشر شده است که ساختارهای ظریف غبار و گاز تشکیل‌دهنده این مهد ستاره‌ای را نشان می‌دهد.

ساختار سحابی از ستارگان بزرگی تشکیل شده است. این ستارگان، تشعشاتی را منتشر می‌کنند که بر ابرهای غبار تأثیر می‌گذارند. ناسا در مورد این عکس توضیح داد: دو حفره بزرگ که بر ابر غالب هستند، توسط ستارگان غول‌پیکری که در این تصویر دیده نمی‌شوند، ایجاد شده‌اند. این ستارگان می‌تواند یک میلیون برابر بیشتر از خورشید ما نور منتشر کنند. تمام این تشعشعات، دانه‌های گرد و غبار را می‌شکنند و به ایجاد این جفت حفره کمک می‌کنند. بسیاری از گرد و غبارهای باقیمانده، توسط بادهای منتشر شده در زمانی که ستارگان در اثر انفجار به عنوان ابرنواختر از بین می‌روند، دور می‌شوند.

در این تصویر، داده‌های “تلسکوپ فضای اسپیتزر” (SIRTF) که اکنون بازنشسته شده و “کاوشگر نقشه‌بردار فروسرخ میدان وسیع” (WISE) است که اکنون با نام “NEOWISE” شناخته می‌شود، ترکیب می‌شود. اسپیتزر که در سال ۲۰۲۰ بازنشسته شد، بر طول موج مادون قرمز کرد تا از میان غبار نگاه کند و ساختار داخلی مانند سحابی‌ها را ببیند. تلسکوپ NEOWISE اکنون آسمان را برای جستجوی اجرام نزدیک به زمین مانند سیارک‌ها بررسی می‌کند. همچنین این تلسکوپ، نقشه‌هایی را از سراسر آسمان ترسیم می‌کند که آسمان را به مرور زمان چگونه تغییر می‌دهد.

اطلاعات بیشتر در مورد این تصویر، از “تلسکوپ فضایی هرشل” (تلسکوپ فضایی هرشل) متعلق به “آژانس فضایی اروپا” (ESA) است که اکنون بازنشسته شده است، به دست آمده است. این تلسکوپ، داده‌هایی را در طول موج‌های مادون قرمز دور و مایکروویو اضافه کرده‌اند که به رنگ‌های قرمز و سبز نشان داده شده‌اند. در تصویر سحابی شکارچی، مناطق دارای نور آبی نشان‌دهنده وجود غبار گرم هستند. در مناطقی که قرمز غبار سردتر را نشان می‌دهند. مناطق قرمز به کمتر از حدود ۲۶۰ درجه سلسیوس سرد هستند و در لبه بیرونی سحابی قرار دارند. در حالی که در مرکز سحابی، غبار به دلیل تشکیل استارگان گرم‌تر است.

ستارگان به شکل‌گیری در این منطقه ادامه می‌دهند زیرا غبار و گاز به هم می‌پیوندند و گره‌هایی را تشکیل می‌دهند که مواد بیشتری را جذب می‌کنند تا نهایتاً بریزند و قلب یک ستاره جدید را تشکیل دهند.

انتهای پیاممنبع