تقویم قوم مایا رمزگشایی شد

این پژوهش، در مجله Ancient Mesoamerica به چاپ رسید.

سیاره عطارد همیشه نقطه آغاز این خط زمانی پیچیده بوده است زیرا دوره سینودیک آن که ۱۱۷ روز روز است، به خوبی با ۸۱۹ مطابقت دارد. در هر حال، از آنجایی که باید برون‌یابی عدد ۸۱۹ را آغاز کنیم و اگر ۲۰ چرخه ۸۱۹ را ترسیم کنید، می‌توانید هر سیاره کلیدی را در کنار هم قرار دهید.

دو پژوهشگر «دانشگاه تولین»(Tulane University) در این پروژه انجام دادند که پژوهشگران تا دیدگاه خود را گسترش ندادند، هرگز نمی‌توانند تقویم شمارش ۸۱۹ روز را کاملاً توضیح دهند.

انتهای پیاممنبع

پژوهشگران آمریکایی در بررسی تعیین تقویم قوم مایا را رمزگشایی کنند.

ستاره‌شناسان مایا که ۸۱۹ روز را ایجاد کردند، به‌جای محدود کردن تمرکز خود به یک سیاره، آن را به عنوان یک سیستم برنامه‌ریزی بزرگ‌تر در نظر گرفته‌اند که می‌توان آن را برای پیش‌بینی تمام دوره‌های سینود سیاره و همچنین نقاط تناسب با چرخه‌های آنها در سیاره ایجاد کرد. استفاده کرد.

پژوهشگران در توضیح این پروژه نوشتند: پژوهشگران پیشین به دنبال نشان دادن ارتباطات سیاره‌ای برای شماره 819 روز بوده اند اما طرح چهار قسمتی و جهت رنگ آن برای تطابق با دوره های سینودیک سیارات قابل مشاهده بسیار کوتاه است. با افزایش طول تقویم به دوره ۲۰۸۱۹ روزه، الگویی پدیدار می‌شود که در آن دوره‌های سینودیک تمام سیارات، با مکان‌هایی که در تقویم ۸۱۹ روز بزرگتر است، می‌شود.

مریخ ممکن است کلیدی برای طول کلی باشد. با یک دوره سینودی ۷۸۰ روزه، ۲۱ دوره دقیقاً با ۱۶۳۸۰ یا ۲۰ چرخه ۸۱۹ روزه مطابقت دارد. سیاره زهره برای مطابقت با پنج شماره 819 روزه، به هفت دوره نیاز دارد. زحل دارای ۱۳ دوره با شش شماره ۸۱۹ روزه و دارای ۳۹ دوره برای رسیدن به ۱۹ دوره ۸۱۹ روزه است.

بخوان  آزمایشی که سرطان پروستات را با ۹۴ درصد دقت تشخیص می‌دهد

این معناست که مایاها یک دیدگاه 45 ساله از هم‌ترازی سیاره‌ها هستند و آن‌ها را در تقویمی قرار می‌دهند که دانشمندان را به تعبیر مدرن می‌شناسند.

به گزارش ایسنا و به نقل از پاپیولار مکانیک، چرخه ۸۱۹ روزه تقویم مایاها برای دهه‌ها دانشمندان را گیج کرده است اما پژوهشگر نشان می‌دهد که این تقویم با چرخه‌های سیاره‌ای در یک بازه ۴۵ ساله مطابقت دارد. این دیدگاه، بسیار جالب‌تر از هر دیدگاهی است که برای بررسی آن تلاش کرده است.

فرهنگ مایاهای باستان انواع گوناگونی از تقویم را ارائه کرده اما چیزی که از همه گیج کرد، این تقویم ۸۱۹ روزه بود. پژوهشگران مدت‌ها بر این باور بودند که این تقویم با حرکات سیاره‌ای به ویژه دوره‌های سینودیک مرتبط است. با وجود این، هر سیاره کاملاً حرکت متفاوتی می‌کند و به نظر می‌رسد که تطبیق نمی‌تواند در یک ۸۱۹ روز منطقی باشد اما زمانی که در طول ۱۶۳۸۰ روز (تقریبا ۴۵ سال) نگاه کنید، منطقی است. این در مجموع، یک ۲۰ جدول زمانی ۸۱۹ روزه است.