تماس‌های Google Meet شما بسیار فراگیرتر می‌شوند، شما خوش شانس‌ها


اخیراً دامنه خود را گسترش داده است پس زمینه های همه جانبه برای Google Meet تماس‌هایی که به پس‌زمینه‌هایی مانند یک آپارتمان و یک کافه می‌افزایند، اکنون گوگل فکر می‌کند چیز بهتری دارد.

“تجارب پویا” جدید بودند اعلام کرد (در برگه جدید باز می شود) در Google Workspace خلاصه هفتگی 17 فوریه 2023 را به‌روزرسانی می‌کند، شامل دو پس‌زمینه جدید 360 درجه – یک ساحل و یک معبد – با استفاده از ژیروسکوپ تلفن شما و قدرت هوش مصنوعی، تا به‌طور یکپارچه پس‌زمینه را حرکت دهید.منبع