تماس های ویدیویی بالاخره برای کاربران ماشین های مجازی بهتر می شودتجربه تماس ویدیویی برای برخی از کاربران ماشین مجازی (VM) به لطف ارتقای Google Meet بسیار بهتر خواهد شد.

در پستی در وبلاگ Google Workspace (در برگه جدید باز می شود)این شرکت خاطرنشان کرد: “اگر از یک رابط دسکتاپ مجازی (VDI) مانند Citrix یا VMWare برای پیوستن به تماس‌های Google Meet استفاده کنید، متوجه افزایش کیفیت ویدیو و صدا خواهید شد.منبع