توسعه ابزاری برای تشخیص آسم کودکاناخیراً گروهی از بیمارستان‌های کودکان تورنتو از توسعه ابزاری خبر داده‌اند که آنها را در شناسایی کودکان خردسال در معرض خطر بالای آسم کمک می‌کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، بر اساس مطالعاتی که در مجله “JAMA Network Open” منتشر شد، “مطالب از ابزارهای توسعه به نامچارت”(CH) خبر دادند که می‌توان کودکان را در معرض خطر بالای آسم را در سن سه کودک شناسایی کرد. واژه چارت مخفف عبارت “ابزار تشخیص خطر آسم دوران کودکی” است.

آسم(یک بیماری عبارتی از مزمن مجاری هوایی است که ویژگی‌های آن را از علائم متفاوت و عودکننده، انسداد دریافت برگشت جریان هوا و اسپاسم برونش است. نشانه‌های رایج آن عبارتند از خس خس، سرفه و نفس تنگی که به سه‌گانه آسم معروف است.

«میرتا ای ریانگ(Myrtha E. Reyna) از بیمارستان کودکان تورنتو و همکارانش این ابزار را توسعه دادند و در مرحله این ابزار غربالگری را برای تشخیص کودکان در معرض خطر بالای آسم در سال ۳ سال ارزیابی کردند.

ابزار تشخیص خطر آسم دوران کودکی (CHART) از زمان و تعداد دفعات خس خس یا سرفه، استفاده از داروهایی که آسم و ویزیت‌های اورژانس یا بستری در بیمارستان در سن سه سالگی برای شناسایی کودکان در معرض خطر بالا، متوسط ​​یا پایین برای آسم یا علائم هستند. پایدار استفاده می کند.

ریانگ: پزشکان هیچ راه آسانی برای شناسایی کودکان در معرض خطر عوارض مزمن در دوره پیش دبستانی ندارند، حتی اگر بیشتر افراد مبتلا به آسم گزارش دهند که علائمی از آنها در آن سال شروع شده است. ما می‌خواستیم تشخیص کودکان در خطر را ساده کنیم تا پزشکان این کودکان را ارزیابی کنند و درمان را زودتر شروع کنند.

وی افزود: پزشکان به‌های ساده و مشخص برای نشان دادن کودکان در معرض خطر بالای آسم نیاز دارند. ابزارهایی مانند CHART ایده آل هستند زیرا والدین می‌توانند مستقیماً علائم را هر شش ماه یک بار ثبت کنند و به پزشکان پرمشغله نیز این ابزار کمک می‌کند تا بتوانند بر پیگیری عمیق این گروه از بیماران تمرکز کنند. با شناسایی و استفاده از روتین از این ابزار، ارائه دهندگان می‌توانند شروع به درمان کنند و بهبود کیفیت زندگی را کاهش دهند.

مطالعات انجام شده در این مطالعه در سال سه سال قبل از ارزیابی‌های پزشکان و شاخص‌های پیش‌بینی آسم عمل می‌کند.

انتهای پیاممنبع