توسعه دستگاهی برای تصویربرداری از جریان خون

دکتر هلندی در مطالعه بعدیشان از توسعه ابزاری برای تصویربرداری از جریان خون در طول عمل جراحی خبر انجام شد.

PerfusiX-Imaging در طول مطالعات بالینی انجام شده در مرکز پزشکی Leeuwarden و بیمارستان Nij Smellinghe استفاده شد. این مطالعات نشان داد که جراحان می‌توانند محل بخیه را ۱۷ درصد از عمل‌ها در تصاویر جریان خون از PerfusiX-Imaging تنظیم کنند.

این ابزار جدید که “PefusiX-Imaging” نام دارد توسط دکتر “ویدو هیمن” از دانشگاه خرونینگن، توسعه و آزمایش شده است. تا به حال، جراحان باید از نشانه های ذهنی برای تخمین کیفیت جریان خون استفاده کنند. اما با PerfusiX-Imaging که بر اساس فناوری لیزر کار می‌کند، می‌تواند یک تصویر عینی تکیه کند. هیمن برای تحقیقات خود با شرکت ها و بیمارستان های مختلف در هلند همکاری کرده است.

ویدو هیمن گفت: تحقیقات بیشتر برای تعیین اینکه آیا PerfusiX-Imaging می‌تواند مانع از کندن یا خیر شود، اما نتایج احتمالی امیدوارکننده هستند. او امیدوار است این دستگاه در سال آینده به بازار عرضه شود.

نمونه اولیه PerfusiX-Imaging به طور خاص بر روی بافت روده آزمایش شده است. هنگام عمل بر روی تومورهای روده، تومور برداشته می‌شود و دو انتهای روده دوباره به هم متصل می‌شوند. در طی حدود 7.5 درصد از عمل‌ها، عارضه‌ای رخ می‌دهد که در آن بخیه‌ها به دلیل جریان خون ضعیف به‌صورت موضعی، به درستی بهبود نمی‌یابند. به این رخداد، نشت آناستوموز(نشتی آناستوموز) می‌گویند. با کمک تصاویر جریان خون حاصل از PefusiX-Imaging، جراح می‌تواند در بهینه‌ترین مکان ممکن بخیه بزند و در نتیجه از عوارض احتمالی مانند نشت آناستوموز جلوگیری کند.

بخوان  مگس‌های میوه نمی‌تواند خود را به حرکت درآورد

انتهای پیاممنبع

به گزارش ایسنا و به نقل از آی او، جریان خون خوب برای جلوگیری از عوارض جدی مهم است. با این حال، جراحان فقط می‌توانند جریان خون را در طول جراحی حدس بزنند اما به لطف یک اختراع جدید این فرآیند تغییر کرده است. استاد دانشگاه خرونینگن فکری برای این مشکل کرده اند. به لطف ابزار اندازه‌گیری جدید، پزشکان می‌توانند جریان خون در بافت را در حین عمل مشاهده کنند و با آن عمل جراحی را انجام دهند.