توسعه رایانه‌هایی که چندین میلیون برابر سریع‌تر از رایانه‌های معمولی دارند

این گیت‌های منطقی نسبت به گیت‌های منطقی الکترونیکی بیشتر می‌شود، زیرا می‌توان به مدارهای منطقی چند منظوره منتهی شود که نسبت به مدارهای پیشرفته امروزی و پیچیده‌تر هستند.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، کنترل‌های ورودی رایانه‌های سنتی در مقایسه با نورهای ورودی تولید شده توسط، حرکت یک حلزون است.

برای محاسبه نیازهای مربوط به پردازش های نسل بعدی رایانه ها، مانند مجموعه ارزیابی داده های مصنوعی، و منبع استنتاج الگوریتم، گیت منطقی در محاسبات باید بسیار سریع تر عمل کنند.

ساخت مدارهای بهتر

بسیاری از توسعه‌هایی که زمان انجام این فرآیندها را می‌توان از مجموعه داده‌های گسترده اینترنتی اشیاء اطلاعات می‌گیرند. بی‌آگاه روزافزون داده‌هایی که از حسگرها و الگوری‌های مرتبط با جمع‌آوری‌ها به دست می‌آیند، نیاز به سرعت محاسباتی با سرعتی برابر با سرعت واقعی دارند.

گیتهای منطقی نوری جدید

گیت‌های منطقی «دست‌سانی» نوری جدید که توسط تیمی از محققان دانشگاه آلتو طراحی و ساخته شده است، با سرعتی حدود یک میلیون برابر سریع‌تر از گیت‌های منطقی قبلی می‌توانند انجام دهند.

نیازهای محاسباتی نسل بعدی رایانه‌ها

همچنین مشخص شد که یک واحد می‌تواند تمام گیت‌های منطقی کایرالیتی را در خود جای دهد. ممکن است یک کارکرد همزمان وجود داشته باشد که یک گیت منطقی الکترونیکی نمی تواند انجام دهد. اما این روندها برای گیت های نوری به صورت موازی وجود دارد.

دست‌سانی یا کایرالیته(Chirality) شاخصه‌های عدم تقارن است که در انواع رشته‌های علوم کاربرد دارد. یک شی یا سیستم در تصویر کایرال است که از تصویر آینه های خود قابل تشخیص باشد. یک مثال از آن می‌تواند دو دست انسان باشد. که در حالی که به هم شباهت دارند اما با کاملاً منطبق می توانند.

بخوان  تشخیص فوری نشت هیدروژن با روشی نوین

این روش در مطالعه‌های دانشگاه دانشگاه آلتو(AALTO) ایجاد شد و در مجله “Science Advances” منتشر شد.

پردازنده‌های یک رایانه از «گیت‌های منطقی» (دروازه‌های منطقی) تشکیل می‌شوند و عملیات‌های دودویی که مقادیر زیادی در آن تنها متشکل از اعداد صفر است و یک را اجرا می‌کنند. به آنها توابع بولی گفته می‌شود. در رایانه های سنتی این عملیات به صورت الکترونیکی انجام می شود. روشی برای راه‌اندازی گیت‌های منطقی بر نور، که یک میلیون بار سریع‌تر از گیت‌های منطقی الکترونیکی معمولی هستند، یافته‌اند.

انتهای پیاممنبع

تحقیقات جدید می‌دهد که رایانه‌های نوری میلیون‌ها سریعتر از رایانه‌های معمولی کار می‌کنند.

در این پردازش بسیار سریع به جای کنترل از نور قطبیده دیره‌ای استفاده می‌شود.