توسعه روشی برای مبارزه با سرطان‌های مقاوم به ایمونوتراپی

راهی برای شکستن مقاومت موش‌های مبتلا به سرطان لوزالمعده نورواندوکرین کشف کرده‌اند. این سرطان در برابر نوعی ایمونوتراپی به نام انسداد وارسی ایمنی(checkpoint blockade) مقاوم است. بیمار، دارو(یک توانایی وارسی ایمنی) می‌تواند محصولاتی را دریافت کند که معمولاً پاسخ‌های ایمنی را از حد قوی نگه می‌دارند، می‌کند اما همچنین می‌تواند از کشتن سلول‌های ایمنی (لنفوسیت تی) به سلول‌های سرطانی جلوگیری کند.

به تازگی تحقیقات دانشگاه اکول پلی‌تکنیک فدرال لوزان، مؤسسه تحقیقات سرطان لودویگ، بیمارستان دانشگاه لوزان و شرکت داروسازی سوئیسی روش (Roche) با ترکیب یک مهارکننده وارسی ایمنی (Checkpoint inhibitor) با یک ایمونوسیتوکین (immunocytokine) جدید، به پیشرفت در مبارزه با سرطان‌های مقاوم به ایمنی درمانی دست یافته‌اند. وارسی ایمنی، نوعی از ایمنی‌درمانی سرطان است که وارسی را هدف قرار می‌دهد که کارش تنظیم و کنترل ایمنی دستگاه است.

تحقیقات به بررسی نوع فزاینده‌های همجوشی مصنوعی-آنتی بادی در ایمونوتراپی به نام ایمونوسیتوکین(immunocytokine) پرداختند. آنها بر روی ایمونوسیتوکین دو گونه‌ای PD1-IL2v که توسط «روش» ایجاد شد، ساخته شد، چرا که ممکن است به درون تومورها راه پیدا کند و لنفوسیت تی کشنده را برای از بین بردن سلول‌های سرطانی که باعث رشد تومور می‌شوند، فعال شوند. کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از تی ای، روش ایمونوتراپی یا ایمنی درمانی می‌تواند با برنامه‌ریزی مجدد سیستم ایمنی بدن و هدف قرار دادن تومور، سرطان را درمان کند. این استراتژی نوانه‌ای بسیار مهم است، اما با این حال، بسیاری از بیماران یا به ایمنی پاسخ نمی‌دهند یا اگر پاسخ دهند، این داروی موقتی است که مهم است که مکانیسم‌های عامل سرطان را در برابر این درمان تشخیص دهیم. می کند.

بخوان  اسکلت‌های رباتیکی که امید راه‌رفتن دوباره را زنده می‌کنند

انتهای پیاممنبع

افزایش نرخ بقا در موش‌های حامل تومور با ترکیب این دو مولکول به دست آمد و این درمان دارویی افزایش‌تری نسبت به ایمونوسیتوکین دوگانه به تنهایی داشت.

«داگلاس هاناهان» از مؤسسه تحقیقات تجربی سرطان اکول پلی‌تکنیک فدرال لوزان سوئیس گفت: PD1-IL2v با حرکت یک زیرگروه خاص از لنفوسیت تی، گسترش قوی‌تر و اختصاصی‌تر تی ضد تومور را در مقایسه با درمان معمولی ضد PD-1 ایجاد می‌کند، در حالی که که ضد PD -L1 ایجاد شده در ریزمحیط تومور، یعنی ماکروفاژهای طرفدار تومور و طرح تومور را هدف قرار می دهد و آنها را مختل می کند.

توسعه روشی برای مبارزه با سرطان‌های مقاوم به ایمونوتراپی

پژوهشگران دانشگاه «اکول پلی‌تکنیک فدرال لوزان» سوئیس در مطالعه اخیرشان در مبارزه با سرطان‌های مقاوم به ایمونوتراپی به موفقیت بزرگی دست یافتند.

قوی کننده ایمونوسیتوکین ضد PD-L1 با ایمونوسیتوکین PD1-IL2v برای افزایش ایمنی ضد تومور در برابر سرطان مقاوم به ترکیب ایمنی درمانی. به گفته محققان، زمانی که PD1-IL2v با یک توانایی وارسی ایمنی ضد PD-L1 جفت و ترکیب می شود، به طور قابل توجهی کنترل می شود.