تولید یک واکسن جدید برای همه زیرشاخه های ویروس آنفلوآنزا

دکتر “اسکات هنسلی” در ادامه افزود: این واکسن با واکسنهای نسل اول آرانهای پیام‌رسان ژن صنعتویروس سندرم حاد تنفسی 2 که برای سویه اصلی ووهان هدف قرار داده شده قابل مقایسه است. این واکسن‌ها در برابر سویه‌های بعدی مانند اُمیکرون‌ها به طور کامل مانع از ابتلا به ویروس‌ها می‌شوند، اما همچنان در برابر بیماری‌های شدید و مرگ‌ومیر پایدار باقی می‌مانند.

هنسلی گفت: ما فکر می‌کنیم که این واکسن می‌تواند به طور قابل توجهی توجهی کند آنزا به شدت آن را کاهش دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از تی ای، به گزارش دانشگاه علوم پزشکی پنسیلیا، به یک واکسن جدید آنفلوآنزا ارائه شد. در آزمایشات حیوانی این واکسن در برابر هر ۲۰ زیرگروه شناسایی شده است ویروس آنفلوآنزا بوده است.

انتهای پیاممنبع پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا در جدیدترین مطالعه‌شان از یک واکسن آزمایشی تولید بر آران‌های پیام‌رسانی که در برابر همه زیرشاخه‌های ویروس آنفلوآنزا مقاوم است، ارائه شد.

دکتر «اسکات هنسلی» (اسکات هنسلی) نویسنده ارشد این مطالعه گفت: ایده این مطالعه این است که واکسنی داشته باشد که سطح پایه‌ای از حافظه ایمنی (حافظه ایمنی) را در برابرهای مختلف آنفلوآنزا به افراد بدهد. در این زمانی که همه‌گیری بعدیفلوآنزا رخ می‌دهد، شدت بیماری و مرگ بسیار کمتر خواهد بود.

مطالعه جدید نشان می‌دهد که این واکسن یک پاسخ ایمنی ایجاد می‌کند که نتایج می‌تواند به سرعت قابل درک باشد و با این ویروس‌ها همه‌گیر سازگاری جدید باشد و به طور قابل‌توجهی از بیماری‌های شدید و مرگ ناشی از آسیب‌ها جلوگیری کند.

بخوان  سقوط سهام توئیتر در پی تصمیم جدید ایلان ماسک

مواردی که در بالا ذکر شد، این واکسن چند برابری از همان فناوری آران‌های پیام‌رسان استفاده شده در واکسن‌های فایزر و مدرنا (برای صنعتویروس سندرم حاد تنفسی ۲) استفاده می‌شود. حتی زمانی که حیوانات در معرض آن‌ها قرار گرفتند، متفاوت از آن‌هایی که در ساخت واکسن به کار رفته بودند، قرار گرفتند، آزمایش‌ها نشان دادند که این واکسن‌ها به‌طور قابل‌توجهی ممکن است علائم توجهی را کاهش دهند و از مرگ جلوگیری کنند.

این واکسن آزمایشی، زمانی که توسط سلول‌های گیرنده تزریق می‌شود و جذب می‌شود، شروع به تولید نسخه‌هایی از آنتی‌بیوتیک‌های دارویی آنفلوآنزا به نام داروی هماگلوتینین (هماگلوتینین)، برای هر بیست زیرگروه آن (- H1 تا H18 برای ویروس‌های آنفلوآنزا A و دو مورد دیگر است. برای آنفلوآنزا ب) می‌کند.

این واکسن آران‌ای پیام‌رسان به تمام ۲۰ زیرگروه آنفلوآنزا در موش‌ها پاسخ قوی داد و بادی‌های زیادی تولید کرد که حداقل به مدت چهار ماه در سطح بالای باقی ماند.

در اینجا از یک استراتژی استفاده شد و آن واکسیناسیون با استفاده از ایمونوژن‌ها (immunogens) بود. ایمونوژن‌ها نوعی آنتی ژن هستند که پاسخ‌های ایمنی را برای مقاومت در برابر همه زیرگروه‌های آنفلوآنزا و ایجاد مخاطره، تحریک می‌کند.