تیم های مایکروسافت به تازگی یکی از آزاردهنده ترین مشکلات تماس خود را برطرف کرده است

در تظاهرات در وبلاگ تیم های مایکروسافت (در برگه جدید باز می شود)مایکروسافت گفت که مدل یادگیری ماشین جدیدش بر اساس تکنیک موجودی ساخته شده است که آن را “پنهان سازی از دست دادن بسته” (PLC) می نامد، که به نظر می رسد “فرض هایی در مورد محتوای گمشده” زمانی که اتصال قطع می شود و یک شرکت کننده در تماس صحبت می کند، ساخته شده است.