تیم های مایکروسافت به تازگی یک ویژگی دسترسی تغییر بازی دیگر را دریافت کرده استمایکروسافت تیمز در حال دریافت ارتقای قابل توجهی در ابزارهای دسترسی خود است که باید پلتفرم کنفرانس ویدیویی را برای کاربران بیشتری بهتر کند.

در یک پست وبلاگ مایکروسافت (در برگه جدید باز می شود) ، معمار دسترس‌پذیری کریس سانو از ایجاد «بهترین تجربه در کلاس برای جامعه ناشنوایان و کم‌شنوایان (D/HH)» در Teams خبر داد.منبع