تیم های مایکروسافت در حال رفع این عیب کوچک اما فوق العاده آزاردهنده هستندیکی از آزاردهنده ترین نقص های کوچک در تیم های مایکروسافت به لطف به روز رسانی جدید به زودی برطرف می شود.

سرویس ویدئو کنفرانس مدت‌هاست که کاربران را قادر می‌سازد تا در صورت تمایل به مداخله کردن، یا ارائه چیزی به مکالمه، در حین مکالمه، بدون قطع کردن صحبت‌کننده، «دست خود را بالا ببرند».منبع