تیم های مایکروسافت رسماً برای اکثر مشاغل محبوب تر از ایمیل استتیم های مایکروسافت جایگاه خود را به عنوان محبوب ترین ها حفظ کرده است ابزار همکاری آنلاین در شرکت، حتی پس از اوج محبوبیت آن که در طول همه گیری کووید-19 مشاهده شد.

این ادعا توسط ساتیا نادلا، مدیر عامل مایکروسافت مطرح شده است. صحبت كردن (در برگه جدید باز می شود) در یک فراخوان سود برای نتایج سال مالی سه ماهه اول 2023 شرکت.منبع