تیم های مایکروسافت سرانجام بر روی این شرکت کنندگان اغلب نادیده گرفته شده تمرکز خواهند کردنبرد برای تبدیل شدن به بهترین پلتفرم کنفرانس ویدیویی در این بازی هرگز داغتر نبوده است، و با توجه به اتخاذ سیاست های ترکیبی بیشتر شرکت ها، شرکت هایی مانند مایکروسافت به طور مرتب پیشنهادات خود را به روز می کنند تا کاربران بیشتری را جذب کنند.

دسترس‌پذیری در خط مقدم آخرین به‌روزرسانی تیم‌های مایکروسافت قرار دارد، که به زودی پشتیبانی پیشرفته‌تری از ارتباطات زبان اشاره ارائه می‌دهد.منبع