ثبت نشت متان در آمریکا

به گزارش ایسنا و به نقل از چینادیلی، یک ماهواره چینی نشت متان را در آمریکا شناسایی کرد. به ژانگ گفته یونگ گوانگ، استاد دانشگاه نانجینگ، ماهواره رصد زمین “گائوفن ۵ بی” چین دو منبع نقطه‌ای انتشار متان در ایالت نیومکزیکو ایالات متحده را شناسایی کرده است.

متان گاز گلخانه‌های بسیار قوی از دی اکسید یک کربن است. با توجه به اینکه متان یک گاز گلخانه‌ای است که ۸۰ برابر قوی‌تر از دی‌اکسید کربن عمل می‌کند، توانایی انتشار یک کار مهم برای محدود کردن گرمایش جهانی است و شناسایی مکان‌هایی که این گاز می‌تواند نقش بسزایی در مقابله با گرمایش روزافزون جهانی داشته باشد.

ژانگ به این چاه گاز شیل به عنوان یک منبع انتشار فوق العاده بزرگ اشاره کرد که باعث شد بیش از حد متان شود. وی گفت: میزان انتشار ساعت آن حدود ۷.۳ تا ۱۶.۱ متریک تن است.

انتهای پیاممنبع

ماهواره چینی “گائوفن ۵ بی” (Gaofen 5B) نشتی گاز متان در منطقه‌ای در آمریکا را شناسایی کرد.

تجهیزات با کمک تصاویر دیگر ماهواره‌ها و اطلاعات یک شرکت آنلاین به این نتیجه رسید که انتشار این گاز از چاه گاز شیل متعلق به شرکت نفت و گاز آمریکایی هستند.

بر اساس یک تصویر ماهواره‌ای گرفته‌شده توسط ابزارهای پیشرفته فراطیفی «گائوفن ۵ بی»، تغییر مکان‌های متان در این دو مکان افزایشی بین ۲۵ قسمت در میلیارد تا ۳۵۰ قسمت است و بالاتر از آن متان اتمسفر پس زمینه تخمین زده می‌شود.

وی گفت: تقریباً 0.4 تا 0.8 تن در ساعت از ایستگاه افزایش فشار منتشر می‌شود.

بخوان  امشب ماه به نزدیکترین فاصله خود با زمین در 100 سال اخیر میرسد

گاز شیل گازی است که در میان سنگهای سخت و ساختارهای شیل به صورت درگیر، محصور شده و آزادسازی آن به استفاده از فناوری موسوم به شکست هیدرولیک نیاز دارد. این گاز به صورت روزافزون در حال کسب بیشتر در آمریکا به عنوان منبعی برای گاز طبیعی است.